17.08.18

Eestseisus

 

Volikogu eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehe juures, mis vaatab tema ettepanekul läbi volikogu istungi päevakorra projekti, volikogu töökorralduse muudatusettepanekud ja arutab muid volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi.

Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, komisjonide esimehed ja volikogu saadikurühmade esimehed või volitatud esindajad. Volikogu esimees võib vajadusel koosolekule kutsuda ka teisi isikuid.

 

Eestseisusesse kuuluvad:

Helir-Valdor Seeder (volikogu esimees)

Peep Aru (volikogu aseesimees)

Juhan-Mart Salumäe (SDE saadikurühma esimees)

Tiit Jürmann (RE saadikurühma esimees)

Harri Juhani Aaltonen (ISAMAA saadikuühma esimees)

Helmut Hallemaa (KE saadikurüham esimees, eelarve- ja arengukomisjoni esimees)

Rein Suurkask (EKRE saadikurühma esimees, revisjonikomisjoni esimees)

Heiki Raudla (sotsiaalkomisjoni esimees)

Tõnu Juul (majanduskomisjoni esimees)

Margit Suurmets (hariduskomisjoni esimees)

Marko Tiitus (kultuurikomisjoni esimees)

Priit Kaup (seeniorite nõukoja esimees)

Risto Kaljurand (noortevolikogu esimees)

 

Автор: ELIKA VAHTER