VILJANDI LINNA 2020. AASTA EELARVE

22.02.21

KEHTIV EELARVE

 

Linnavalitsuses kinnitatud alaeelarved

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete V muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 28.12.2020 määrus nr 19)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

 

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete IV muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2020 määrus nr 17)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

 

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete III muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 12.10.2020 määrus nr 14)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

__________

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete II muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 01.09.2020 määrus nr 11)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

__________

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete muutmine
(Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2020 määrus nr 6)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

__________

Viljandi linna 2020. aasta alaeelarvete kinnitamine
(Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2020 määrus nr 5)

Alaeelarvete määruse lisa Excelis - eelarvetabelid

____________________________

Linnavolikogus kinnitatud eelarve

Viljandi linna 2020. aasta II lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 91)

Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve
(Viljandi Linnavolikogu 18.06.2020 määrus nr 76)

Viljandi linna 2020. aasta eelarve
(Viljandi Linnavolikogu 30.01.2020 määrus nr 61)

______________

Lühiülevaade 2020. aasta 30.01.2020 eelarvest

sh 2020. aasta investeeringuobjektid

___________________________________________________

 

EELARVE TÄITMINE

Viljandi Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2020. aasta aruanded saldoandmike infosüsteemis

Eelarveandmik - 12 kuud 2020 esialgne

Eelarveandmik - 9 kuud 2020

Eelarveandmik - 6 kuud 2020

Eelarveandmik - 3 kuud 2020

_______________________________________

Eelarve avalik vaade: Hallatavad asutused

Eelarve avalik vaade: Linnavalitsuse struktuuriüksused

Linnavalitsuse poolt määratud eelarvete eest vastutajatel on eelarvete täitmist võimalik vaadata Fredi KOV veebirakendusest: https://fredikov.resta.ee/viljandi

Sisse tuleb logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, mille saab küsida rahandusameti juhatajalt.

Aruannete vaate kasutusjuhend

Eelarvete vaate kasutusjuhend

___________________________________________________

2020. A EELARVE MENETLEMINE LINNAVOLIKOGUS

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõu menetlemine

Viljandi linna 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine
(esitatud linnavolikogule 09.11.2020)
Eelnõu materjalid linna dokumendiregistris

____________________

 

Viljandi linna 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine
(esitatud linnavolikogule 01.06.2020)
Eelnõu materjalid linna dokumendiregistris

___________________________________________________

Viljandi linna 2020. aasta eelarve II lugemine
(esitatud linnavolikogule 13.01.2019)

Eelarve II lugemise materjalid linna dokumendiregistris

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõu menetlemine

___________________________________________________

Viljandi linna 2020. aasta eelarve I lugemine
(esitatud linnavolikogule 28.11.2019)

___________________________________________________

Linnavolikogus ja komisjonides eelarve eelnõude menetlemine

Volikogu liikmetele Rahandusministeeriumis koostatud juhend
eelarvestrateegia ja eelarve protsessis osalemiseks

___________________________________________________

2020. A TEGEVUSTOETUSED JA KOHAMAKSUMUSED

2020. aasta tegevustoetuste otsused
(Viljandi Linnavalitsuse 18.11.2019 korraldus nr 532)

2020. aasta õppekoha tegevuskulu maksumused
Viljandi linna munitsipaalasutustes

(Viljandi Linnavalitsuse 10.02.2020 korraldus nr 58)

___________________________________________________

2020. A RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi dokumendid dokumendiregistis

Reservfondi kasutamise koondtabel

Reservfondi kasutamise kord

___________________________________________________

2020. A EELARVE KOOSTAMISE TINGIMUSED

Viljandi Linnavalitsuse 26.08.2019 määrus nr 13 
Viljandi linna 2020. aasta eelarve projekti koostamise tingimused

2020. a eelarve kontrollnumbrite tabelid Excelis

___________________________________________________

ÕIGUSAKTID

Lühiülevaade 2020. aasta eelarvest

2020. aasta investeeringuobjektid

___________________________________________________