Arhitektuuriameti avaldused

27.07.20

Detailplaneeringu algatamise taotlus

E-teenus
Välisviimistluspassi avaldus PDF  
Avaldus reklaami paigaldamiseks PDF DOCX
Reklaamimaksu deklaratsioon PDF RTF
Restaureerimistoetuse avaldus PDF DOCX
Restaureerimistoetuse aruanne PDF RTF

Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutusloa taotluste vormid saab Majandus- ja taristuministeeriumi kodulehelt  https://www.mkm.ee/et/ehitisregister .

 

Dokumendid

UURINGUD

EESKIRJAD JA KORRAD