« Назад

Viljandi Linnavolikogu 31. märtsi 2016 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KOLMEKÜMNE TEISELE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 31.03.2016, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 

Infotund

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemised
1.1. Ida tänav 3 (2016/406)
1.2. Kalmu tänav 6 (2016/407)
1.3. Tartu tänav 127 (2016/408)
1.4. Uueveski tee 25a (2016/409)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
2. Kinnistu võõrandamine (2016/420)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
3. Kaevetööde eeskiri (2016/401)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
4. Viljandi Linnavalitsuse istungite töökord (2016/400)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanne: Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
5. Viljandi linna finantsjuhtimise kord (2016/404)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2013-2020 ülevaatamine (2016/402)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Kinnistu mõttelise osa omandamine vahetustehingu teel (2016/403)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/410)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon)
 
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/411)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon)
 
10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/412)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/395), II lugemine
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
12. Seisukoha andmine (2016/415)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Juhan Nöps (kultuurikomisjon)
 
13. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2016/413)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
14. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2016/414)
Ettekanne:  Ando Kiviberg
 
15. Linnavalitsuse liikme kõrvaltegevus (2016/416)
Ettekanne: Peep Aru
 
16. Viljandi Linnavolikogu poolt tunnustuste määramisega seotud statuutide ülevaatamise töögrupi moodustamine (2016/417)
Ettekanne: Peep Aru
 
17. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2016/418)
Ettekanne: Peep Aru
 
18. Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 otsuse nr 226 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine" muutmine (2016/419)
Ettekanne: Oliver Muni
 
19. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine (2016/405)
Ettekanne: Peep Aru
 
20. Volikogu kirjavahetus
21. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees