« Назад

Viljandi Linnavolikogu 29. oktoobri 2015 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KAHEKÜMNE SEITSMENDALE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 29. oktoobril 2015, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 

Infotund

1. Kohtumine Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sitsiga Viljandi Muuseumi sihtasutuse teemal
Ettekanne: Tarvi Sits
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemised
3.1. Varese (2015/288)
3.2. Anton Irve tänav 9 (2015/290)
3.3. Kase tänav 26 (2015/291)
3.4. Marmori tänav (2015/292)
3.5. Nisu tänav (2015/293)
3.6. Põltsamaa tee 36 (2015/294)
3.7. Riia maantee 17a (2015/295)
3.8. Riia maantee 19 (2015/296)
3.9. Riia maantee 43a (2015/297)
3.10. Riia maantee 49b (2015/298)
3.11. Riia maantee 67a (2015/299)
3.12. Riia maantee 83a (2015/300)
3.13. Riia maantee 87 (2015/301)
3.14. Riia maantee 89a (2015/302)
3.15. Toome tänav 20 (2015/303)
3.16. Toome tänav 23b (2015/304)
3.17. Toome tänav 23c (2015/305)
3.18. Toome tänav 25 (2015/306)
3.19. Toome tänav 29 (2015/307)
3.20. Toome tänav 33 (2015/308)
3.21. Toome tänav 33a (2015/309)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Nõusoleku andmine katastriüksuste moodustamiseks (2015/289)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk
 
4. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (2015/313)
Ettekanne: Kalvi Märtin 
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord (2015/310)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Priit Kaup (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
6. Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend (2015/311)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Ideekonkursi lähteseisukohtade kinnitamine (2015/312)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
8. Linnavalitsuse liikme kõrvaltegevus (2015/287)
Ettekanne: Peep Aru
Kaasettekanne: Matti Looga (õiguskomisjon)
 
9. Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu koosseisu kinnitamine (2015/316)
Ettekanne: Oliver Muni
 
10. Viljandi Linnavolikogu õiguskomisjoni esimehe valimine (2015/314)
Ettekanne: Heiki Raudla
 
11. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni aseesimehe valimine (2015/315)
Ettekanne: Heiki Raudla
 
12. Viljandi Linnavolikogu töökord (2015/223)
Ettekanne: Peep Aru
Kaasettekanded: Matti Looga (õiguskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalev Heli (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Priit Kaup (sotsiaalkomisjon), Randel Länts (revisjonikomisjon)
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees