« Назад

Viljandi Linnavolikogu 26. novembri 2015 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KAHEKÜMNE KAHEKSANDALE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 26.11.2015, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)  
 

Infotund

1. Viljandi Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine, uue linnavalitsuse liikme kinnitamine ja hüvitise määramine (2015/337)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemised
2.1. Kalvi tänav (2015/317)
2.2. Kauge tänav (2015/318)
2.3. Kodu tänav (2015/319)
2.4. Kolde tänav (2015/320)
2.5. Külvi tänav (2015/321)
2.6. Loode tänav (2015/322)
2.7. Niidu tänav (2015/323)
2.8. Näituse põik (2015/324)
2.9. Reinu tee (2015/325)
2.10. Roheline tänav (2015/326)
2.11. Suur-Kaare (2015/327)
2.12. Tare 9 (2015/328)
2.13. Tare tänav (2015/329)
2.14. Vikerkaare tänav (2015/330)
2.15. Paisu tänav (2015/339)
2.16. Oja tee (2015/340) 
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Viljandi linna 2015. aasta lisaeelarve (2015/331)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Juhan-Mart Salumäe (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Randel Länts (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
4. 2016. aasta kaasava eelarve tulemuste kinnitamine (2015/338)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
5. Viljandi Linnavolikogu 26.03.2004 määruse nr 54 „Taksovedude korraldamine Viljandi linnas" kehtetuks tunnistamine ja volituse andmine (2015/334)
Ettekanne: Ene Rink
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
6. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2015/335)
Ettekanne: Heiki Raudla
 
7. Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse (2015/336)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Juhan-Mart Salumäe (hariduskomisjon)
 
8. Viljandi Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe valimine (2015/332)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
9. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine (2015/333)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees