« Назад

Viljandi Linnavolikogu 25. veebruari 2016 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KOLMEKÜMNE ESIMESELE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 25.02.2016, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 

Infotund

1. Kinnistu võõrandamine (2016/393)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
2. Kinnistu võõrandamine (2016/394)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Kinnistu mõttelise osa omandamine vahetustehingu teel (2016/389)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (2016/384)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
5. Detailplaneeringu algatamine (2016/392)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
6. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/388)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2016/395)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
8. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste korrastamine ja seadusega kooskõlla viimine (2016/385)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
9. Kolimistoetuse maksmise korra kehtetuks tunnistamine (2016/390)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
10. Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord (2016/391)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ardo Agasild (õiguskomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
11. Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 määruse nr 40 „Veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvedel" täiendamine (2016/383)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon)
 
12.  Esindajate määramine Viljandi piirkondliku veekeskuse rajamiseks moodustatavasse töögruppi (2016/397)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2016/398)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
14. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine (2016/386)
Ettekanne: Peep Aru
 
15. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine (2016/396) ja revisjonikomisjoni 2015. aasta tegevuse aruanne
Ettekanne: Karl Õmblus
 
16. Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine (2016/399)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
17. Viljandi Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine, uue linnavalitsuse liikme kinnitamine ja hüvitise määramine (2016/387)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
18. Volikogu kirjavahetus
19. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees