« Назад

Viljandi Linnavolikogu 24. septembri 2015 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KAHEKÜMNE KUUENDALE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 24. septembril 2015, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 

Infotund

 
1. Viljandi linna tiitli „Ettevõtluse edendaja" statuut (2015/209)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
2. Viljandi linna aasta noore preemia (2015/275)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Oliver Muni (noorte volikogu), Kalev Heli (hariduskomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
3. Viljandi linna aastapreemia (2015/276)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Janika Kivistik (õiguskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalev Heli (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Randel Länts (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
4. Viljandi linna elutöö preemia (2015/277)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Janika Kivistik (õiguskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Kalev Heli (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Randel Länts (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
5. Viljandi linna kultuuripreemia (2015/278)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
6. Viljandi linna laste- ja noortesõbralik ettevõte (2015/279)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Oliver Muni (noorte volikogu), Kalev Heli (hariduskomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
7. Viljandi linna spordipreemia (2015/280)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
8. Viljandi linna teatripreemia (2015/281)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Janika Kivistik (õiguskomisjon)
 
9. Detailplaneeringu kehtestamine (2015/282)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste  komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2015/283)
Ettekanne: Peep Aru
 
11. Kohanime muutmine (2015/284)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
12. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/285)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Viljandi Linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine (2015/286)
Ettekanne: Ando Kiviberg
 
14. Volikogu kirjavahetus
15. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees