« Назад

Viljandi Linnavolikogu 17. detsembri 2015 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU KAHEKÜMNE ÜHEKSANDALE ISTUNGILE

 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 17.12.2015, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 

Infotund

1. Maa munitsipaalomandisse taotlemised
1.1 Näituse tänav (2015/341)
1.2 Vahe tänav (2015/342)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
2. Bussipeatuse kohanime määramine (2015/346)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Kinnistu võõrandamine (2015/347)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
4. Maamaksu määra kehtestamine 2016. aastal (2015/348)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Maamaksust vabastamine 2016. aastaks (2015/349)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (2015/350)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
7. Viljandi linna 2016. aasta eelarve kinnitamine (2015/343)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Ruth Vaar (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Randel Länts (revisjonikomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon), Oliver Muni (noorte volikogu), Heiki Raudla (seeniorite nõukoda)
 
8. Detailplaneeringu kehtestamine (2015/352)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
9. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/354)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
10. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/355)
Ettekanne: Kalvi Märtin 
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon)
 
11. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/357)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ruth Vaar (kultuurikomisjon)
 
12. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks (2015/359)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Riigivara Viljandi linna omandisse taotlemine tasuta võõrandamise või vahetamise teel (2015/358)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ardo Agasild (õiguskomisjon)
 
14. Linnavalitsuse liikme kõrvaltegevus (2015/344)
Ettekanne: Peep Aru
 
15. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (2015/353)
Ettekanne: Peep Aru
 
16. Viljandi Linnavolikogu majanduskomisjoni aseesimehe valimine (2015/345)
Ettekanne: Peep Aru
 
17. Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse (2015/356)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Madis Timpson (hariduskomisjon)
 
18. Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 otsuse nr 178 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2015/351)
Ettekanne: Ruth Vaar
 
19. Volikogu aseesimehe vastus arupärimisele
Ettekanne: Harri-Juhani Aaltonen
 
13. Volikogu kirjavahetus
14. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
 
Peep Aru
linnavolikogu esimees