« Назад

Viljandi tänavate aastaringne hooldus aastatel 2018-2023

Riigihanke objekti kirjeldus:

Lepingu objektiks on Viljandi linna tänavate, parklate, bussipeatuste, ülekäiguradade ja muude teerajatiste aastaringne hooldamine, tänavakatete remonttööd,liikluskorraldusvahendite hooldamine ja paigaldamine ning muud Lepinguga Töövõtjale kohustuseks tehtud tööde teostamine ja teenuste osutamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Avatud hankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber on 198164

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 09.08.2018 kell 10:00