« Назад

Viljandi Linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste arhiivide korrastamine

Riigihanke objekti kirjeldus:

Hankega tellitava teenuse osutamise tulemusena vastavad Viljandi Linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste arhiivid Eesti Vabariigi õigusaktidega ja Rahvusarhiivi juhistes sätestatud nõuetele, dokumendid on kirjeldatud ja arhiveeritud, dokumendid ja arhivaalid valmistatud ette säilitamiseks ja paigutatud arhiiviruumi. Arhiiviruum on süstematiseeritud ja dokumendid arhiivist kiiresti leitavad. Arhivaalid on Rahvusarhiivile üle antud.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthankemenetlus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 193404

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 16.01.2018 kell 13:00