« Назад

Viljandi linna haridusasutuste toitlustusteenus

Riigihanke objekti kirjeldus:

Lepingu esemeks on Viljandi linna lasteaedade ja põhikoolide toitlustusteenus, mida Toitlustaja kohustub osutama vastavalt sõlmitavas Lepingus ja Lepingu lisades toodud tingimustele.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Eriteenus, e-hange

Hanke alusdokumentide väljastamine:

Pakett on kättesaadav riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 195124

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 17.03.2018 kell 13:00