« Назад

Uue tänava sõidutee osaline taastusremont

Riigihanke objekti kirjeldus:

Eesmärgiks on Uue tänava sõidutee lõigus Oja tee Allika tänav (Allika tänava ristmik kaasa arvatud) asfaltkatte ühekihilise taastusremondi teostamine, sh sõidutee äärekivide paigaldamine tänava sõidutee põhjapoolsesse külge. Olemasolev situatsioon (liikluskorraldus, sõidutee laius) säilitatakse.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthange, pakkumus esitatakse eRHR-s

Hankedokumentide väljastamine:

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 187480

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 12.06.2017 kell 10:00.