« Назад

Reinu tee kõnnitee projekteerimine ja ehitamine

Riigihanke objekti kirjeldus:

Eesmärgiks on ehitada Reinu teele lõigus Riia maantee 18 - Metalli tänav kõnnitee. Olemasolev situatsioon (liikluskorraldus, sõidutee laius) säilitatakse.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Lihthange, pakkumus esitatakse eRHR-s

Hankedokumentide väljastamine:

Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registri portaalis  https://riigihanked.riik.ee/, hanke viitenumber 187481

Täiendava info saamiseks palun esitada päring riigihangete registri kaudu

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 12.06.2017 kell 11:00.