Viljandi Linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

Kehtivad arengudokumendid:

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 23 Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna arengukava aastateks 2018-2023

ja

Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrus nr 24 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

LISA Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2023

 

Pooleliolevad menetlused:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 avalik väljapanek toimub 2.-20. septembrini.

Dokumentidega saab tutvuda:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

Paberdokumentidega saab tutvuda linnavalitsuse sekretäride juures aadressidel Linnu 2 ja Johan Laidoneri plats 5 ning Viljandi Linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1.

Avaliku väljapaneku ajal kuni 20. septembrini k.a. on kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid saates need Viljandi linna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, 71020 Viljandi.

Avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimub 25. septembril algusega kell 17.30 Viljandi raekoja II korruse saalis.

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsus nr 74 Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, reet.alev@viljandi.ee

 

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

06.05.19

 

 

Viljandi maakonna arengustrateegia dokumendid asuvad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehel alajaotuses Arendamine ja planeerimine. Link

 

Автор: REET ALEV