21.06.22

Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks  2022–2028  ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks  2022–2028 AVALIK VÄLJAPANEK toimub 27.06.2022–15.07.2022. 

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028 eelnõu

Viljandi Linnavolikogu suunas pärast I lugemist Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028  avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimub 27.06.2022–15.07.2022.

Dokumendiga saab tutvuda Viljandi linna koduleheküljel https://www.viljandi.ee/arengudokumendid, linnavalitsuse sekretäride juures aadressidel Linnu 2 ja Johan Laidoneri plats 5 ning Viljandi Linnaraamatukogus aadressil Tallinna 11/1.

Avaliku väljapaneku ajal kuni 15. juulini k.a. on kõigil võimalus dokumentide tekstidega tutvuda ja teha omapoolseid muudatusettepanekuid saates need Viljandi linna e-posti aadressile viljandi@viljandi.ee või paberkandjal Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, 71020 Viljandi.

Avalik arutelu Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028 avaliku väljapaneku tulemuste arutamiseks toimub 25. juulil algusega kell 17.00 Viljandi raekoja II korruse saalis.

Автор: REET ALEV
21.06.22

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ja Viljandi linna arengustrateegia 2022-2028 ning Viljandi linna eelarvestrateegia 2022-2028 menetluse käik 

2022

28. jaanuari 2022 otsusega nr 24 algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022-2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2028 koostamise

 

Viljandi linna arengustrateegia 2035+ ning Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia 2022-2028 koostamiseks oli 8. märtsist kuni 31. maini 2022 avatud Viljandi linna rahuloluküsitlus.

Küsitlusele vastas 250 inimest, kellest mehi oli 79 (31,6 %) ja naisi 171 (68,4 %). Vanusegruppide kaupa oli vastajaid järgmiselt: 18 ja nooremad 1 (0,4 %), 19-24- aastased 12 (4,8 %), 25-34- aastased 44 (17,6 %), 35-44- aastased 45 (18 %), 45-54- aastased 49 (19,6 %), 55-64- aastased 43 (17,2 %), 65-79- aastased 45 (18 %)    ja 80- aastased ja vanemad 11 (4,4 %). Vastajatest 201 (80,4 %) märkis enda elukohaks Viljandi linna.

 

Viljandi Linnavolikogu suunas pärast I lugemist Viljandi linna arengustrateegia 2035+, Viljandi linna arengukava aastateks 2022–2028 ja Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2022–2028  avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimub 27.06.2022–15.07.2022.

Автор: REET ALEV
08.01.21

Viljandi linna arengudokumendid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 89 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 Määruse lisa

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 90 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 Määruse lisa

 

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestarateegia aastateks 2020-2025 menetlemise käik

2020

28. mail 2020. aastal algatas Viljandi Linnavolikogu otsusega nr 181 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamise

7. septembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud: 
EELNÕU Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 

EELNÕU Viljandi linna eelarvestrateegia 2020-2025 

Eelnõude avalik väljapanek toimus oktoobris

9. novembril 2020 Viljandi linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule II lugemiseks suunatud:
EELNÕU Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu
EELNÕU Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

 

Автор: REET ALEV
11.01.21

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ 

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määrus nr 40 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ 

Lisa Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava 

(Heaks kiidetud Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 määrusega nr 96 "Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 "Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine")

Lisa 2 Viljandimaa tervise- ja heaoluprofiil

Lisa 3 Statistiline ülevaade Viljandimaast


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ menetlemise käik Viljandi linnas

2020

29.09.2020 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava ülevaatamise koosoleku protokoll koos lisadega. Protokoll.

19.10.2020 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava ülevaatamise koosoleku protokoll koos lisadega. Protokoll.

02.11.2020 saatis Viljandimaa Omavalitsuste Liit e-kirjaga 4-1.1/120 Viljandi maakonna arengustrateegia täiendatud tegevuskava volikogudes vastuvõtmiseks.

09.11.2020 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine

26.11 2020 esitas Viljandimaa Omavalitsuste Liit e-kirjaga 4-1.1/120-1  korrigeeritud Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava heakskiitmiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele soovitusega omavalitsustel teema võtta detsembrikuu volikogu päevakorda.

30.11.2020 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine II lugemine

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 1 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava muutmise menetlemise käik 2020. aastal Viljandi Linnavolikogu komisjonides ja linnavolikogus:

Jrk nr

Kuupäev

Number

 

Dokument

Pealkiri ja link dokumendile

1

26.11.2020

4-9/20/4000

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

e-kiri

Maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava

2

12.11.2020

1-10/20/35

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 12.11.2020

3

16.11.2020

1-9/20/35

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 16.11.2020

4

17.11.2020

1-11/20/33

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 17.11.2020

5

18.11.2020

1-12/20/33

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 18.11.2020

6

18.11.2020

1-13/20/33

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 18.11.2020

7

19.11.2020

1-8/20/34

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 19.11.2020

8

19.11.2020

1-15/20/10

Viljandi Noortevolikogu

Protokoll

Viljandi Noortevolikogu elektroonilise koosoleku protokoll 19.11.2020

9

26.11.2020

1-1/20/36

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 istungi protokoll

10

03.12.2020

1-10/20/36

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 03.12.2020 protokoll

11

07.12.2020

1-9/20/36

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 07.12.2020

12

08.12.2020

1-11/20/34

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 08.12.2020

13

08.12.2020

1-13/20/34

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 08.12.2020

14

09.12.2020

1-12/20/34

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 09.12.2020

15

10.12.2020

1-8/20/35

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 10.12.2020

16

15.12.2020

1-15/20/12

Viljandi Noortevolikogu

Protokoll

Viljandi Noortevolikogu elektroonilise koosoleku protokoll 15.12.2020

17

17.12.2020

1-1/20/37

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 17.12.2020 istungi protokoll

18

17.12.2020

96

Viljandi Linnavolikogu

Määrus

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40

„Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+"

muudatuste heakskiitmine

 

2018-2019

Viljandimaa Omavalitsuste Liit esitas 30. novembril Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ koos lisadega üle vaatamiseks kõigile Viljandi maakonna linna- ja vallavolikogudele.

04.12.2018 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule I lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

14.01.2019 Viljandi Linnavolikogu komisjonidele arutamiseks ja linnavolikogule II lugemiseks suunatud EELNÕU Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+, II lugemine

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ üle vaatamise menetlemise käik 2018. ja 2019. aastal Viljandi Linnavolikogu komisjonides ja linnavolikogus:

Jrk nr

Kuupäev

Number

 

Dokument

Pealkiri ja link dokumendile

1

30.11.2018

4-9/18/3648

 

Viljandimaa Omavalitsuste Liit

 e-kiri

Viljandi maakonna arengustrateegia koos lisadega

2

06.12.2018

1-10/18/14

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 06.12.2018

3

10.12.2018

1-9/18/12

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 10.12.2018

4

11.12.2018

1-11/18/12

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 11.12.2018

5

12.12.2018

1-13/18/12

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 12.12.2018

6

12.12.2018

1-12/18/12

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 12.12.2018

7

13.12.2018

1-8/18/12

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 13.12.2018

8

20.12.2018

1-1/18/15

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 20.12.2018 istungi protokoll

9

17.01.2019

1-10/19/15

Kultuurikomisjon

Protokoll

Kultuurikomisjoni koosolek 17.01.2019

10

21.01.2019

1-9/19/13

Hariduskomisjon

Protokoll

Hariduskomisjoni koosolek 21.01.2019

11

22.01.2019

1-11/19/13

Majanduskomisjon

Protokoll

Majanduskomisjoni koosolek 22.01.2019

12

23.01.2019

1-12/19/13

Revisjonikomisjon

Protokoll

Revisjonikomisjoni koosolek 23.01.2019

13

23.01.2019

1-13/19/13

Sotsiaalkomisjon

Protokoll

Sotsiaalkomisjoni koosolek 23.01.2019

14

24.01.2019

 

1-8/19/13

Eelarve- ja arengukomisjon

Protokoll

Eelarve- ja arengukomisjoni koosolek 24.01.2019

15

31.01.2019

1-1/19/16

Viljandi Linnavolikogu

Protokoll

Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 istungi protokoll

16

31.01.2019

40

Viljandi Linnavolikogu

Määrus

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

 

Автор: REET ALEV

Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030