Viljandi linna haljastu arengukava 2019-2030

Viljandi Linna arengukava ja eelarvestrateegia

Kehtivad arengudokumendid:

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019 määrus nr 56 Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025

Viljandi Linnavolikogu 31.10.2019 määrus nr 57 Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025

--------------------------

Pooleliolevad menetlused

28. mail 2020. aastal algatas Viljandi Linnavolikogu Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 ülevaatamise.

---------------------------

Lõppenud menetlused:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 ning Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 II lugemise eelnõud:

Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020-2025 eelnõu

Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2025 eelnõu

 

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 51 Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 otsus nr 52 Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamiseks esimehe valimine

Viljandi Linnavolikogu 27.09.2018 otsus nr 74 Viljandi Linnavolikogu 22. veebruari 2018 otsuse nr 51 "Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 koostamise algatamine ning ajutise komisjoni moodustamine" muutmine

 

Lähemalt: linnaarengu spetsialist Reet Alev, reet.alev@viljandi.ee

 

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

06.05.19

 

 

Viljandi maakonna arengustrateegia dokumendid asuvad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu veebilehel alajaotuses Arendamine ja planeerimine. Link

 

Автор: REET ALEV