2019 aasta eraldatud toetused

22.09.20

2019. aastaks eraldatud tegevustoetused

Kultuurivaldkond:

 • Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ - 45 000 eurot keskuse tegevuskulude katmiseks ja Viljandi Pärimusmuusika Festivali korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Jaani kogudus - 15 000 eurot kirikuhoone ja kinnistu majapidamiskulude katmiseks ja koguduse igapäevatöö korraldamiseks;
 • EELK Viljandi Pauluse kogudus - 15 000 eurot kultuuri ja religioossete sündmuste korraldamiseks ja läbiviimiseks Viljandi linnas;
 • MTÜ Viljandi Vanamuusika Festival – 15 000 eurot festivalide ja kontsertide korraldamiseks Viljandi linnas;
 • Viljandimaa Omavalitsuste Liit - 8500 eurot Turismiinfikeskuse tegevuseks, turismiinfo kogumiseks, süstematiseerimiseks ja jagamiseks;
 • SA Viljandimaa Loomemajanduskeskus - 8000 eurot tegevuse juhtimiseks ja põhikirjaliste eemärkide täitmiseks;
 • Bonifatiuse Gild MTÜ - 6000 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • EEKBKL Viljandi Baptistikogudus - 4000 eurot koguduse tegevusega seotud ürituste ja talituste teostamiseks ning kiriku hoone edasi ehitamiseks;
 • MTÜ Naisrühm Viljandi – 600 eurot rahvatantsu tegevuseks;
 • Viljandimaa Kammerkoor MTÜ - 2700 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Seasaare Näitemängi Selts MTÜ - 2000 eurot kultuuriliseks tegevuseks, ürituste läbiviimiseks, teatrietenduste lavastamiseks ja etendamiseks;
 • Klubi Ajaratas MTÜ - 2000 eurot seltskonnaõhtute korraldamiseks;
 • Teatrihoov MTÜ - 1500 eurot kultuuritegevuse (etenduskunstide residentuurid, avalikud kinoõhtud, teatriõhtud, performance'id, näitused, kontserdid, töötoad, festivalid) korraldamiseks;
 • MTÜ Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY – 1000 eurot stuudiotegevuse korraldamiseks teatrihuvilistele lastele ja noortele;
 • Viljandi Fotoring MTÜ - 1000 eurot fotografeerimiseks, näituste organiseerimiseks ja läbiviimiseks, temaatiliste loengute / töötubade läbiviimiseks;
 • Sillad MTÜ - 1000 eurot erinevate loominguliste ürituste korraldamiseks Viljandi linnast, Eesti kultuuri tutvustamine ja Viljandi kooliõpilaste ja –õpetajate silmaringi laiendamiseks erinevatel Euroopa ja Aasia folkloorifestivalidel;
 • Maie Roosimaa FIE - 1000 eurot segarühma "Elurõõm", tantsurühma "Mulgi Marid" ja naisrühma "Leola" tegevuseks;
 • Viljandi Naiskoor Eha MTÜ - 750 eurot rahvuskultuuri väärtustamiseks, koorimuusikatraditsioonide ja naiskoorilaulu hoidmiseks ning arendamiseks ja soodsate eelduste loomiseks sellealaseks tegevuseks;
 • Viljandimaa Muinsuskaitse Ühendus - 400 eurot ühskondliku muinsuskaitseliseks tegevuseks Viljandis.

Kokku 121 950 €
 

Pikaajalise lepinguga:

 • Evestuudio MTÜ - 12 500 eurot tegevuskulude katmiseks;
 • Meeskoor Sakala MTÜ - 2500 eurot meeskoorimuusika viljelemiseks;
 • Viljandi Kultuuriselts Koit MTÜ - 2000 eurot Koidu Seltsimajas toimuva tegevuse koordineerimiseks, seal kultuuritegevuse võimaldamiseks;
 • Viljandimaa Rahvakunstiühing MTÜ - 400 eurot tegevuskulude katmiseks.

Kokku 17 400 €

Spordivaldkond:

 • Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi MTÜ - 30 000 eurot jalgpalli arendamiseks ja tervislike eluviiside propageerimiseks läbi treeningute, mängude ja ühiskondlike tegevuste;
 • Tenniseklubi "Fellin" MTÜ - 25 000 eurot aastaringseks tennisemängu õpetamiseks, treeningtöö korraldamiseks, huvihariduse andmiseks Viljandi linna ning lähivaldade lastele ja noortele;
 • Viljandi Rattaklubi – 15 000 eurot rahvaspordiürituste korraldamiseks ning huvispordi treeningute läbi viimiseks;
 • Viljandi Aerutamisklubi – 2000 eurot aerutamise populariseerimiseks ja Viljandi järvele uue atraktiivse puhkamisvõimaluse loomiseks SUP- ehk aerulaudadega;
 • SA Holstre-Polli Vabaajakeskus - 15 000 eurot avalike tasuta teenuste osutamiseks;
 • Viljandi Käsipalliklubi HC MTÜ - 8000 eurot osalemiseks Eesti Meistrivõistlustel, Eesti Karikavõistlustel, Balti Liigas ja Euroopa liigas;
 • Viljandi Uisutajad MTÜ - 1935 eurot uisutamise propageerimiseks Viljandi linnas, uisutamiseks vajalike tingimuste loomiseks ja parandamiseks;
 • Viljandi Sõudeklubi - 2000 eurot sõudespordi ürituste korraldamiseks ja sõudespordi üritustel osalemiseks;
 • Viljandi Kergejõustikuselts Sakala - 2000 eurot kergejõustikualase tegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • Viljandi Maadlusklubi Tulevik - 2000 eurot klubi liikmetele treeningvarustuse muretsemiseks;
 • Viljandi Lauatenniseklubi Sakala - 1500 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Korvpalliklubi Quercus - 1000 eurot klubi tegevuskulude katmiseks;
 • Vana-Võidu Vibuklubi / Viljandi SK - 950 eurot vibuspordi arendamiseks Viljandimaal, maakondlike ja vabariiklike võistluste korraldamiseks, võistlustel osalemiseks;
 • Sulgpalliklubi Viljandi Sulelised - 250 eurot sulgpalli treeningute korraldamiseks Viljandis;
 • Viljandi Maleklubi CC Fellin – 250 eurot malespordi harrastamiseks, õpetamiseks, tutvustamiseks ja spordiürituste korraldamiseks;
 • Võimlemisklubi Meetrum - 350 eurot vabariiklike ja kohalike võimlemisürituste korraldamiseks ja võimlemisüritustel osalemiseks;
 • Viljandi Hokiklubi – 675 eurot jäähoki võistlustel ja üritustel osalemiseks.

Kokku 92 910 €

Haridusvaldkond:

 • Sturtup Viljandi MTÜ  - 1000 eurot Viljandimaa Noorte Ettevõtlusõppe Klastri poolte tegevust koordineeriva töögrupi juhtimine;
 • MTÜ Reflektor - 2000 eurot kogukonnaplatvormi VLND tegevuseks;
 • Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing - 360 eurot Vene traditsioonide ja vene keele õpetamiseks lastele.

Kokku 3 360 €

Sotsiaalvaldkond:

 • MTÜ Viljandi Diabeetikute Selts - 300 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Singel Kodu - 2000 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Epilepsia Ühing - 300 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm - 730 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing - 900 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus - 2600 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Reumaühing - 400 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Päikesekillu Perekeskus - 16 000 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Pensionäride Liit - 7290 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Lasterikkad - 10 000 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Töötoad - 8000 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaimupuudega Inimeste Tugiliit - 150 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Teeme - 600 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda - 12 091 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandi Vaegkuuljate Ühing - 200 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Viljandimaa Kutsehaigete Ühing - 200 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • SA Perekodu - 5519 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Memento Viljandi Ühendus - 1420 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks;
 • MTÜ Represseeritute Klubi Viljandi - 800 eurot 2019 a. tegevuskulude katmiseks.

Kokku 69 500 €