Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Viljandi Linnavalitsus algatas Munga tn 2a krundi osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Krundi kohta on kehtiv detailplaneering (tähis DP 2001-04). Kinnistu omanik soovib projekteerimistingimustega täpsustada krundi ehitussõigust ja arhitektuurilisi tingimusi. Koostatavad projekteerimistingimused on Munga tänav 2a krundile üksikelamu ja abihoone  ehitusprojekti koostamise aluseks. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on Viljandi linna kodulehel  kuni  31.08.2017. Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise menetlust korraldada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Projekteerimistingimuste eelnõud näeb siin.

 

Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

 

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016.

Projekteerimistingimusi näeb siin.

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015

Projekteerimistingimusi näeb siin.