Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Viljandi Linnavalitsus algatas katastriüksuste Männimäe tee 4 (tunnus 89720:002:0078) ja Männimäe tee 6 (tunnus 89720:002:0072) osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Väljastatavad projekteerimistingimused on krundil Männimäe tee 4 oleva trükikoja laienduse ehitusprojekti koostamise aluseks. Kruntide kohta kehtivad detailplaneeringud DP 2012-004 ja DP 2015-008. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitusseadustiku § 27 punkti 4 lõike 2 alusel detailplaneeringutega määratud hoonestusala tingimusi. Katastriüksused Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 liidetakse. Projekteerimistingimuste eelnõu on avaldatud Viljandi linna kodulehel 15. - 30. novembrini 2017. Huvitatud isikutel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid Viljandi Linnavalitsusele Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi ja e-postile viljandi@viljandi.ee kuni avaliku väljapaneku lõpuni. Viljandi Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada projekteerimistingimuste andmise menetluse ilma avalikku istungit läbi viimata.

Viljandi Linnavalitsuse korralduse EELNÕU

Avaliku väljapaneku läbinud projekteerimistingimused

 

Sammuli puhkeküla projekteerimistingimuste avatud mentelus toimus 26.08-09.09.2016. Projekteerimistingimusi näeb siin.

Johan Laidoneri plats 8 projekteerimistingimuste avatud menetlus toimus 13.-18.07.2016.
Projekteerimistingimusi näeb siin.

Reinu tee 46 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalik väljapanek toimus 08.-22.02.2016.

Projekteerimistingimusi näeb siin.

Musta tee 9 projekteerimistingimuste  avatud menetluse avalik väljapanek toimus 23.11.-7.12.2015

Projekteerimistingimusi näeb siin.