Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 03.06.2019

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada Piret Anieri vaiet Viljandi Linnavalitsuse 15.04.2019 korralduse nr 199 «Kvartali nr 140 osa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud arvamuste osas seisukoha võtmine» peale;
 • kinnitada Arhitekt Tarbe OÜ poolt koostatud töö nr 708 «Kaubanduskeskuse juurdeehitus» aadressil Tallinna tänav 41 (kaubanduskeskus, ehitisregistri kood 120644927) ja anda ehitusloa taotlejale Johann-Aksel Tarbele ehitusluba ehitise laiendamiseks;
 • esitada linnavolikogule II lugemiseks määruse eelnõu «Nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted».

Lähemalt: juhtivarhitekt Jaak Reinula, telefon 435 4743

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • isikliku abistaja teenuse osutamine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • määrata Viljandi linna 2019. aasta III taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Mittetulundusühing Viljandi  Pensionäride Liit / Projekt «Eakate õppepäevad Võrus ja Pärnus» / 445 €;
 2. Mittetulundusühing Viljandimaa Singel / Projekt «Muusikateraapia - karaokekeskuse inventari soetamine» / 550 €;
 3. Mittetulundusühing Vinger / Projekt «Terveks ja iseseisvaks läbi liikumise» / 592 €;
 4. Mittetulundusühing Töötoad / Projekt «Igapäevase viisaka käitumise õpetus ja tervisliku toiduvaliku tegemise õpetamine» / 280 €;
 5. Mittetulundusühing Olemine / Projekt «Lapseootel naiste ja noorte emade loometuba» / 500 €.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • nõude lootusetuks tunnistamine;
 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist Viljandi Linnavalitsuse majandusametile 68 667 eurot hoonestusõiguste tagasilangemise tehingu sõlmimise kuludeks;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2019. aasta I lisaeelarve kinnitamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda Sakala Keskusele nõusolek avaliku ürituse «Viljandi Hansapäevad 2019» korraldamiseks 7. juunil kell 09.00 – 09. juunil kell 20.00;
 • anda LC Viljandi Fellin MTÜ-le nõusolek avaliku ürituse «Räim ja Rabarber kohvik» korraldamiseks järgmistel tingimustel 7. juuni kell 18.00 – 8. juuni kell 02.00 Laidoneri plats 5 sisehoovis;
 • anda nõusolek Viljandi Spordikoolile projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Taotluse esitamine liitumiseks UNESCO loovlinnade võrgustikuga «Folk art and Crafts» kategoorias».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Kinnisvarahalduse küsimuste otsustati:

 • hankida ruumide broneerimiseks tsentraalne infohaldussüsteem;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine», eesmärgiga võõrandada otsustuskorras Viljandi linnale kuuluv korteriomand asukohaga Riia maantee 38, korter nr 503;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine», eesmärgiga võõrandada otsustuskorras Viljandi linnale kuuluv korteriomand asukohaga Riia maantee 38, korter nr 509;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine», eesmärgiga võõrandada otsustuskorras Viljandi linnale kuuluv korteriomand asukohaga Riia maantee 34, korter nr 39;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine», eesmärgiga võõrandada otsustuskorras Viljandi linnale kuuluv korteriomand asukohaga Lossi 20, korter nr 6.

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto kasutusse kinnistul aadressiga Vabaduse plats maa-ala pindalaga ligikaudu 714 m². Maa-ala kasutatakse Viljandimaal toimuva kokkutuleku raames mootorrataste huvilistele demonstreerimiseks 13.07.2019 ajavahemikus 00.00 – 15.30;
 • anda nõusolek Viljandi linnas kinnistule nr 3967539 aadressiga Riia maantee 99 hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu muutmiseks;
 • korraldada elektroonilised enampakkumised Viljandi Linnavalitsusele kuuluvate seadmete võõrandamiseks;
 • lubada ajavahemikul  07.06.2019 16:00 kuni 08.06.2019 02:00 avada Laidoneri plats 5 sisehoovis kohvik Räim ja Rabarber;
 • lubada osaühingul Taganana Viljandi järvel väikelaevaga Polar 22  elamusmajutusteenuse osutamist;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnahooldusele traktori liisimiseks»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Viljandi Linnavalitsusele sõiduauto liisimiseks»;
 • nõustuda Juhan Muksi maali Viljandi Järv laenutamisega Kondase Keskuses toimuvale Juhan Muksi näitusele «Vue de la fenêtre»;
 • korraldada riigihange «Viljandi Paalalinna Kooli spordiväljaku ehitustööd».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda osaühingule Klubitakso taksoveoluba tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist