Pressiteated

Linnavalitsus ootab stipendiumite ja projektitoetuse taotlusi

Kuni 1. veebruarini saab esitada taotlusi Viljandi linna õpilasstipendiumi, spordistipendiumi ja loomestipendiumi määramiseks. Samaks ajaks oodatakse taotlusi ka linna projektitoetuse teise taotlusvooru.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul taotletakse nii stipendiume kui ka projektitoetust meeldivalt palju. «Linn tahab loojatele, sportlastele ja tublidele õpilastele jõudu mööda võimalikult palju toeks olla. Mul on hea meel, et meie stipendiumite ja toetustega ollakse hästi kursis. Julgustan kõiki, kes oma tegevuseks toetust otsivad, kindlasti taotlust esitama,» ütles Timpson.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriigis õppiv või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt ühele statuudis nimetatud tingimustest.

Õpilasstipendiumi statuudi ja viite taotlemise veebikeskkonda leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Spordistipendium määratakse Viljandit või Viljandi spordiklubi esindavatele Viljandis elavatele ja tegutsevatele isikutele, et väärtustada ja toetada nende tegevust spordi arendamisel ja populariseerimisel nii kodulinnas kui kogu maailmas.

Loomestipendium määratakse kujutava kunsti, rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal Viljandis elavatele või tegutsevatele autoritele ja esitajatele, väärtustamaks ja toetamaks nende tegevust Viljandi kultuurielus.

Stipendiumite taotlemiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus koos isiku tegevuse kirjelduse- ja saavutuste loeteluga, stipendiumi kasutamise eesmärk ja oodatav tulemus ning vähemalt üks allkirjastatud soovituskiri. Loomestipendiumi taotlemisel tuleb lisaks esitada koopia käsikirjast, kavast, maketist või teosest, mille teostamiseks stipendiumi taotletakse.

Samale taotlejale määratakse stipendium kuni kahel korral aastas.

Statuudid ja viite taotlemise veebikeskkonda leiab aadressilt www.viljandi.ee/stipendiumid.

Taotlusankeetide täitmisel tuleb olla hoolikas, sest puudulikult vormistatud taotlusi ei arutata. Stipendiumite puhul ei arutata taotlusi, mille esitaja on varem stipendiumi saanud, kuid jätnud esitamata selle kasutamise aruande.

Projektitoetust saab käesolevas taotlusvoorus küsida perioodil 1. veebruar – 31. detsember 2020 toimuvale projektile. Projektitoetuste taotlemine toimub e-keskkonnas, kuhu saab sisse logida, valides linna kodulehel ülamenüüst E-Teenused.

Lisainfo projektitoetuste taotlemise kohta on aadressil www.viljandi.ee/projektitoetus.

 

Lähemalt: kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Evelin Lagle, telefon 435 4755, e-post evelin.lagle@viljandi.ee