Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KOLMEKÜMNE KUUENDALE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 26. novembril 2020, algusega kell 17.00 Sakala Keskuses (Tallinna 5) ja Microsoft Teamsis.
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi linna arengustrateegia 2030+ ja Viljandi linna arengukava aastateks 2020–2025 (2020/285-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
2. Viljandi linna eelarvestrateegia aastateks 2020–2025 (2020/284-1), II lugemine
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
3. Viljandi linna 2020. aasta II lisaeelarve kinnitamine (2020/305)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
4. Viljandi Linnavolikogu 31.01.2019 määruse nr 40 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" muudatuste heakskiitmine (2020/303)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon), Tiit Jürmann (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Juhan-Mart Salumäe (revisjonikomisjon), Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Risto Kaljurand (noortevolikogu), Priit Kaup (seeniorite nõukoda)
 
5. Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Lossi 3 hoone restaureerimiseks (2020/304)
Ettekanne: Madis Timpson
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Viljandi valla üldplaneeringu kooskõlastamine (2020/308)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Oru tn 7c kinnistu võõrandamine otsustuskorras (2020/306)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 

8. Riia mnt 38 eluruumi nr 305 enampakkumise korras võõrandamine (2020/307)

Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanne: Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
9. Sihtasutuse Viljandimaa Hoolekandekeskus tegevuse lõpetamine (2020/298)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
10. Viljandi Hoolekandekeskuse asutamine (2020/299)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
11. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel (2020/297)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
12. Üldhooldusteenuse rahastamise kord (2020/300)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
13. Sotsiaalteenuste määruste muutmine (2020/301)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
14. Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määruse nr 13 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" täiendamine ja muutmine (2020/302)
Ettekanne: Janika Gedvil
Kaasettekanded: Heiki Raudla (sotsiaalkomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
15. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate määramine Viljandi linna haridusasutuste hoolekogudesse" muutmine (2020/309)
Ettekanne: Janika Gedvil
 
16. Viljandi Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 198 „Viljandi Linnavolikogu ajutise komisjoni Viljandi Noortevolikogu koosseisu kinnitamine" muutmine (2020/311)
Ettekanne: Risto Kaljurand
 
17. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2020/310)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
18. Volikogu kirjavahetus
19. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit