Viljandi Linnavolikogu 22.02.2017 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XV KOOSSEISU NELJAKÜMNE KOLMANDALE ISTUNGILE

Viljandi Linnavolikogu istung toimub 22. veebruaril 2017, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu 2).
 
Infotund
PÄEVAKORD:
1. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (2017/534)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
2. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide järgimist kontrollima volitatud isikute määramine (2017/535)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
3. Riia maantee 38 korteriomandi nr 210 võõrandamine (2017/541)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
4. Kinnistu võõrandamine (2017/533)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Ülle Luisk (majanduskomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
5. Viljandi Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kinnitamine (2017/539)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Viljandi Linnavolikogu 29.10.2015 määruse nr 69 „Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend" muutmine (2017/540)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanne: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon)
 
7. Viljandi Päevakeskuse põhimäärus (2017/542)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanded: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon)
 
8. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel (2017/532)
Ettekanne: Janika Kivistik
Kaasettekanne: Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon)
 
9. Viljandi Linna Teenetemärgi andmine (2017/536)
Ettekanne: Ando Kiviberg
Kaasettekanded: Jaak Sulg (eelarve- ja arengukomisjon), Madis Timpson (hariduskomisjon), Marko Tiitus (kultuurikomisjon), Ülle Luisk (majanduskomisjon), Karl Õmblus (revisjonikomisjon), Tõnu Juul (sotsiaalkomisjon), Jaak Pihlak (õiguskomisjon)
 
10. Viljandi Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine (2017/537) ja 2016. aasta tegevuse aruanne
Ettekanne: Karl Õmblus (revisjonikomisjon)
 
11. Viljandi Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine (2017/538)
Ettekanne: Tiit Jürmann
 
12. Volikogu kirjavahetus
13. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees