Viljandi Linnavolikogu 26.03.2020 istungi päevakord

KUTSE LINNAVOLIKOGU XVI KOOSSEISU KAHEKÜMNE ÜHEKSANDALE ISTUNGILE
 
Viljandi Linnavolikogu istung toimub 26. märtsil 2020, algusega kell 17.00 raekoja II korruse saalis (Linnu tn 2)
 
Infotund
 
PÄEVAKORD:
1. Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määruse nr 46 „Vanema poolt kaetava õppekulu suuruse kehtestamine Viljandi linna koolieelses lasteasutuses" muutmine (2020/247)
Ettekanne: Janika Gedvil
 
2. Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord" muutmine (2020/248)
Ettekanne: Janika Gedvil
 
3. Viljandi Linnavolikogu 25.04.2012 määruse nr 113 „Reklaami ja teabe paigaldamise kord" muutmine (2020/240)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
4. Viljandi Linnavolikogu 25.04.2012 määruse nr 114 „Reklaamimaks Viljandis" muutmine (2020/241)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
5. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu võõrandamine (2020/242)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Tõnu Juul (majanduskomisjon), Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon)
 
6. Viljandi linna tänavate sõidu- ja kõnniteede ning jalgratta- ja jalgteede ehitustööde kava aastateks 2020-2025 (2020/246)
Ettekanne: Kalvi Märtin
Kaasettekanded: Helmut Hallemaa (eelarve- ja arengukomisjon), Tõnu Juul (majanduskomisjon)
 
7. Linna esindamiseks ametliku ühisdelegatsiooni moodustamine (2020/245)
Ettekanne: Madis Timpson
 
8. Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (2020/244)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
9. Viljandi Linnavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 16 „Viljandi Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine (2020/243)
Ettekanne: Helir-Valdor Seeder
 
10. Volikogu kirjavahetus
11. Sõnavõtud
Linnavalitsuse informatsioon
 
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees
 

Eelnõud on leitavad siit