Viljandi Noorte Volikogu

 

Viljandi Noorte Volikogu põhimäärus
Viljandi Noorte Volikogu protokollid

Viljandi Noorte Volikogu projektikonkursi dokumendid:

Viljandi Noorte Volikogu raha eraldamise taotluse vorm
Viljandi Noorte Volikogu projektikonkursi aruande vorm
Viljandi Noorte Volikogu projektikonkursi eelarve vorm

 

NOORTEPROJEKTIDE KONKURSS

6. märtsist kuni 26. märtsini on võimalik Viljandi Noorte Volikogule saata projekte, et taotleda rahastust ideede elluviimiseks.

Noorteprojekt on noorte poolt ellukutsutav Viljandi linnas aset leidev tegevus, algatus või sündmus.

Noorteprojektide toetamise eesmärk on luua Viljandi noortele võimalusi viia ellu oma ideid ja unistusi, mis on seotud Viljandiga.

Konkursi raames toetatakse eelkõige Viljandi noortele suunatud tegevusi, algatusi või sündmuseid, nt ümarlauad, kohtumised, näitused, kampaaniad, võistlused, töötoad või muud sündmused, aga ka rajatised, programmid noortele.

Konkursi tingimused

1. Taotleja peab olema 16-26 aastane isik/Viljandi linnas tegutsev noorteühendus/mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, mille tegevusalasse jääb Viljandi linn. (Alaealistelt taotlejatelt on nõutav täiskasvanud juhendaja allkirjastatud soovitust ja järelvalvet).

2. Üksikisikust taotleja peab olema sisse kirjutatud Viljandi linna ja/või siin õppima.

3. Taotleja tegevus peab olema suunatud Viljandi linna noortele ja toimuma soovitatavalt Viljandi linnas.

4. Toetatud projekt peab aset leidma 6 kuu jooksul pärast toetuse eraldamist ja jääma kalendriaasta sisse.

5. Projekti aruanne (vorm ja juhend Viljandi Noorte Volikogu poolt) tuleb esitada 1 kuu jooksul pärast projekti lõppu.

6. Toetuse saanud projektid peavad projekti läbi viies avalikult ära märkima, et Viljandi Noorte Volikogu on (kaas)rahastanud ettevõtmist (reklaammaterjali näol või muul kujul).

7. Viljandi Linnavalitsusel on eraldise mittesihtpärasel kasutamisel õigus see kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda.


Soovitused taotlejale

Eelistatud on projektid:

·  mis leiavad aset/viiakse läbi esimest korda;
·  mis on algatatud ja läbiviidud noorte endi poolt;
·  mis mõjutavad võimalikult paljusid Viljandi noori;
·  mis omavad potentsiaali kujuneda jätkusuutlikeks ja iseseisvateks ettevõtmisteks;
·  mille omaosalus moodustab projekti eelarvest vähemalt 25%. Hea idee puhul on komisjonil õigus toetada ka projekti, mille omaosalus jääb alla 25% eelarvest.


Eelistatud pole projektid:
·  mille eest soetatakse projekti teostajatele/projekti sihtrühmale püsiinventari;
·  mis on suunatud tegevusteks väljaspool Viljandi linna. Erandiks on sündmused, mis puudutavad suurt hulka Viljandi noori;
·  mis on saanud Viljandi Noorte Volikogult rahastust kahel või rohkemal korral.

 

 

 

Viljandi Noorte Volikogu esimees

Juhan-Mart Salumäe

Telefon: 5813 2863
E-post: juhan.salumae[at]gmail.com

Viljandi Noorte Volikogu spiiker

Mait Allas

Telefon: 5865 2987

E-post: allasmait[at]gmail.com

 
 

Viljandi Noorte Volikogu asespiiker

Saskia Ježov
 
Telefon:  5691 4160
E-post: saskiaaj@gmail.com
 
 

Viljandi Noorte Volikogu protokollija

Ursula Ilves
Telefon: 
E-post: ilves.ursula[at]gmail.com

 

 
 

 

 

 

Liikmed (sh spiiker, asespiiker ja protokollija):


HEDI-RIIN KIVIKAS DELEGAAT VILJANDI JAKOBSONI KOOL  
URSULA ILVES DELEGAAT VILJANDI KESKLINNA KOOL  
EEVA VITSUT DELEGAAT VILJANDI PAALALINNA KOOL  
MAIT ALLAS DELEGAAT VILJANDI GÜMNAASIUM  
SASKIA JEŽOV DELEGAAT VILJANDI GÜMNAASIUM  
BIRGIT SITSKA DELEGAAT TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA  
SIIM AMMON DELEGAAT TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA  
KARL-RASMUS ROSENBERG DELEGAAT VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUS  
MARTIN VARSAMAA DELEGAAT VILJANDI REFORMIERAKONNA NOORED  
STEFAN AIRAPETJAN DELEGAAT ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT  
KEITI PIIRISILD VABALIIGE    
SILVER TÕNISSON VABALIIGE