Pärnu maanteel algavad rekonstrueerimistööd

4.07.19

Esmaspäeval 8. juulil alustatakse Pärnu maantee rekonstrueerimistöid lõigus Planeedi – Raua tänav.

Esmalt freesitakse asfaltkate, milleks hinnanguliselt kulub 2 kuni 3 päeva.

Pärast seda jätkavad torutöödega kaks brigaadi lõikudes Planeedi-Kõpu tänav ja Kõpu-Raua tänav. Veetorustiku, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsiooni paigalduseks kulub orienteeruvalt 3 nädalat. Trasside valmimise järgselt jätkatakse koheselt tänava katendi ehitustöödega. Planeedi tänava ja  Raua tänava lõik on plaanitud lõpetada 31.augustil.  

 

Kogu ehitustööde perioodil 8. juulist kuni 31. augustini on Planeedi-Raua tänavate lõik läbivale liiklusele suletud. Pärnu maantee bussipeatused liiguvad ajutiselt Raua tänavale ja ajutised liiklusmärgid paigaldatakse Planeedi- Raua tänava lõigule vahetult enne töödega alustamist. Tänavate sulgemise skeem ja tööde hetkeseis tehakse  jälgitavaks  Viljandi linna kodulehel.

Jooksva liikluskorralduse töömaal tagab töövõtja objektijuht Andres Lill telefonil 5362 7621, e-post andres.lill@verston.ee

 

Töövõtja tagab juurdepääsu Pauluse koguduse kalmistule ja töömaaga külgnevatele kinnistutele. Samuti tagatakse operatiiv- ja teenindavate sõidukite juurdepääs kinnistutele. Kinnistute omanikke informeeritakse piirangutest personaalselt (infoleht postkasti) OÜ Verston Ehitus poolt.

 

Pärnu maantee rekonstrueerimistöid teostab Verston Ehitus OÜ. Tööde maksumus kokku on 1 065 112 eurot, millest linn finantseerib 718 032 eurot.  Viljandi Veevärk investeerib trassidesse 314 400 eurot ja Edelaraudtee Infrastruktuuri AS panus raudteerajatise uuendusse on 32 680 eurot.

Pärnu maantee ehitustööd on plaanitud lõpetada oktoobrikuuks.

 

Lähemalt abilinnapea Kalvi Märtin, tel 505 5922.

Sulgemise skeem

Tartu ja Mäe tänava sulgemine

4.06.19

Mäe tänaval on tänaseks torutööd lõpetatud ja tänav on asfalteerimise ootel.

Mäe tänava töödes oleva lõigu taastamine teostatakse selliselt, et esialgu asfalteeritakse kaevekohad ning seejärel teostatakse tasandusfreesimine ning töömaa asfalteerimine kogu tee laiuses.

Tartu tänaval teostatakse kaevetöid veel orienteeruvalt järgmise nädala lõpuni. Töövõtja on arvestanud sellega, et Hansapäevade ajal piiratakse kaeveala aedadega ja avatakse tänav liiklusele. Arvestama peab, et läbipääs on kitsas ja kiirus piiratud. Järgmisel nädalal kaevetööd jätkuvad ja tänav on liiklusele taas suletud.

Info täieneb jooksvalt.

 

Täpsem info kaevetööde teostamise ja sulgemiste kohta tööde teostajalt:

San-Erika Ehituse OÜ

Peeter Jürgens, telefon 505 1210

või

linnavalitsuse teede spetsialist Heikki Teearu, telefon 5333 8223.