Männimäe ettevõtluspiirkond

Ülevaade

Männimäe ettevõtluspiirkond asub Männimäe tee, Riia maantee ja Reinu tee vahelisel alal ligikaudu 76 hektari suurusel territooriumil. Enamjaolt moodustavad ettevõtluspiirkonna eraomandis olevad krundid ja kinnistud. Munitsipaalomandis maad väljaarendatud piirkonnas ei ole, kuid on reformimata riigimaad.

Piirkonda on koondunud erinevad tootmisettevõtted, sealhulgas AS Viljandi Metall, AS Toom Tekstiil, AS Dold Puidutööstus, kaubandusettevõtteid nagu AS Vilpak, Ehitus Service OÜ, AS Feb ning ilu ja isikuteenuste pakkujad, autoremonditöökojad ja majutusettevõte.

Piirkond on sobiv erinevate valdkondade tööstusettevõtetele, kuna on olemas raudteetranspordi kasutamise võimalused. Samuti on piirkond soodne jaemüügiettevõtetele, kuna ala piirneb Viljandi suurima elamurajooniga ning hea ühistranspordivõr võimaldab ligipääsu kõikjalt linnast.

Reinu tee läbimurre Imavere-Karksi-Nuia maanteele tagab piirkonna ettevõtjatele soodsad transporditingimused ning ligipääsu seni kasutamata olnud kruntidele.

2010. aastal kehtestati ligi 21 hektari suuruse Reinu põik 4 ning Viljandi Rungtee, Riia maantee, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud alal detailplaneering Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamiseks.

Arenguperspektiivid

Männimäe ettevõtlusalal asub ca 17 hektarit reformimata riigimaad Metalli tänava, raudtee ja Reinu tee 18 vahelisel alal ja 8,4 hektarit Reinu tee 24a ja raudtee vahelisel alal. 

Viljandi linna algatusel koostatakse detailplaneeringut Reinu tee ning Tina ja Lennuki tänava vahelisel alal ärihoone rajamiseks, kuid välja on ehitamata veel Reinu tee kogu kavandatud ulatuses, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud 29 hektari suurusel alal.

Linn ehitab koos kõigi vajalike kommunikatsioonidega lõplikult välja Reinu tee ning rajatakse juurdepääsuteed Reinu tee ja Imavere-Karksi-Nuia maantee vahelisele alale jäävatele kruntidele. Piirkonnast on huvitatud mitmed Viljandi ettevõtjad, kes plaanivad laieneda ja koondada sinna senised üle linna laiali paiknevad tootmisüksused. 

Kavandatav ettevõtluspiirkonna laiendamine:

  • vähendab liikluskoormust Puidu tänaval ja võimaldab korraldada ümber korraldada ühistranspordiliine;
  • loob eeldused Puidu tänaval asuvate ettevõtete laienemiseks.

Kommunikatsioonid

Keskküte (Esro AS)

Vesi ja kanalisatsioon (Viljandi Veevärk AS)

Elekter

Gaas (AS Eesti Gaas)

Jäätmed (AS Eesti Keskkonnateenused)

Juurdepääsuteed

Raudteevedude kasutamise võimalus