Majandusamet

 

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

 

* Ametnikud, kelle juurde pole vastuvõtu aega märgitud, võtavad kodanikke vastu eelneva kokkuleppe alusel.

Ametniku nimi,

ametikoht,

ametijuhend

Tegevusvaldkond, 

toimingud                 

Telefon,

e-postiaadress,

lisainfo

Toivo Lõhmus

Ametijuhataja

Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine

+372 435 0771

+372 502 4059

toivo.lohmus@viljandi.ee

Jaan Lukas

Ehituse peaspetsialist

Tellija funktsioonide täitmine linna eelarvest ehitatavatel objektidel, linnavara tehnilise seisukorra parandamine ekspluatatsiooni käigus, ehitusprojektide konsulteerimine

+372 435 4717

+372 505 0394

jaan.lukas@viljandi.ee

Jako Arula

Arenguspetsialist

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus

+372 435 4767

+372 554 4356

jako.arula@viljandi.ee

Kaidi Braun

Hangete peaspetsialist

Linnavalitsuse ja tema asutuste riigihangetealane nõustamine, korraldatavate riigihangete õiguspärane ja nõuetekohane läbiviimine, hankealaste tegevuste pidev kaasajastamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele

+372 435 4749

+372 5346 5379

kaidi.braun@viljandi.ee

Ilme Kurro

Linnavara spetsialist

Linnavara valdamine, kasutamise ja käsutamise koordineerimine, maamaksuregistri haldamine

+372 435 4753

ilme.kurro@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teede spetsialist

Teede ja tänavate ehitamine, remont ja hooldustööd, kaevetööde ja liikluse sulgemise load, liikluskorraldus, järelevalve

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee

 

Liisi Preedin

Haljastuse ja heakorraspetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine, planeeringute koostamine ning  mänguväljakute arendamine

+372 435 4756

+372 5646 2790

liisi.preedin@viljandi.ee

Iris Mäemets

Keskkonnaspetsialist

Viljandi linna keskkonna-ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine

+372 435 4718

+372 5865 0636

iris.maemets@viljandi.ee

Age Alas (teenistussuhe ajutiselt peatatud)

Haljastuse ja heakorraspetsialist