Linnavalitsus

Ametniku nimi,

ametikoht,

ametijuhend

Tegevusvaldkond, 

toimingud                 

Telefon,

e-postiaadress,

lisainfo

Ando Kiviberg

Linnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Üldjuhtimine, linna esindamine

+372 435 4711; +372 52 400 69

ando.kiviberg@viljandi.ee

Töökoht: raekoda, Linnu tn 2, ruum nr 7

Kodanike vastuvõtt: N 15.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4710

Kalvi Märtin

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Linnaplaneerimine, linnamajandus,
arengukavad,
ehitusjärelevalve, maakorraldus

+372 435 4713; +372 505 5922

kalvi.martin@viljandi.ee

Töökoht: raekoda, Linnu tn 2, ruum nr 8

Kodanike vastuvõtt: N 14.00-17.00,

registreerimine tel +372 435 4713

Janika Kivistik

Abilinnapea

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
ja linna põhimääruse alusel)

Haridus, kultuur, noorsootöö,

kehakultuur ja sport, sotsiaaltöö, tööhõive

+372 435 4757; +372 5342 2396

janika.kivistik@viljandi.ee

Töökoht: J. Laidoneri plats 5