Majandusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Riho Tipp

Ametijuhataja

Viljandi linna majandusameti juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine

+372 435 0771

+372 5194 7991

riho.tipp@viljandi.ee

Jaan Lukas

Ehituse peaspetsialist

Tellija funktsioonide täitmine linna eelarvest ehitatavatel objektidel, linnavara tehnilise seisukorra parandamine ekspluatatsiooni käigus, ehitusprojektide konsulteerimine

+372 435 4717

+372 505 0394

jaan.lukas@viljandi.ee

Ilme Kurro

Linnavara spetsialist

Linnavara valdamine, kasutamise ja käsutamise koordineerimine, maamaksuregistri haldamine

+372 435 4753

ilme.kurro@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Teede ja tänavate ehitamine, remont ja hooldustööd, kaevetööde ja liikluse sulgemise load, liikluskorraldus, järelevalve

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee

 

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine, planeeringute koostamine ning  mänguväljakute arendamine

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee

Villem Kutti

Keskkonnaspetsialist

Viljandi linna keskkonna-ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine

+372 435 4718

+372 5865 0636

villem.kutti@viljandi.ee

 

   

 

Kinnisvara haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi

Ametijuhataja

Kinnisvara haldusameti töö juhtimine, linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4752

+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

 

Kinnisvarahaldur

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4714

 

 

Merve Süvaorg

Heakorrajuht

Linna kinnisvaraga seotud sise- ja väliheakorratööde korraldamine

+372 435 4746; 

+372 5661 8836

merve.syvaorg@viljandi.ee

Janek Kaup

Hooldusjuht

 

Linna kinnisvaraga seotud tehnohoolduse tööde korraldamine

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

Kristi Mikkor

Spetsialist

Kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

+372 435 4724

+372 528 9595

kristi.mikkor@viljandi.ee