Haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

Andres Mägi  

Haldusameti juhataja  

Haldusameti töö juhtimine, informatsiooni valdamine ja vahendamine, Viljandi linna jätkusuutlik haldamine ja strateegiliste investeerimisotsuste ettevalmistamine.

+372 435 4752
+372 5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Kristi Mikkor   

Haldusameti spetsialist

Haldusameti struktuuri kuuluvate kinnisvarateenistuse ja taristu-ja heakorrateenistuse tegevuse toetamine sh hangete korraldamine, eelnõude ja lepingute vormistamine, aruandluse pidamine, kulu­efektiivse arvete käitlemise läbiviimine, elektrooniliste töötaotluste ja ennetavate hoolduste sisestamine haldustarkvarasse.

+372 435 4724
+372 528 9595

kristi.mikkor@viljandi.ee

 
KINNISVARATEENISTUS  

Merve Šeffer

Kinnisvarahaldur

Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine sh hangete korraldamine, temale määratud kinnisvaraportfelli tulemuslik majandamine ja kinnisvarateenistuse haldusalas olevate hoonete ja kinnistute haldamine haldustarkvaras. Kinnisvarateenistuse töö koordineerimine.

+372 435 4746

+372 5787 6914

merve.seffer@viljandi.ee

 

vakantne

Heakorrajuht

Viljandi linna omandis või lepingulistes suhetes olevatel hoonestatud kinnistutel ning kinnistutel paiknevatel hoonetel heakorrateenuse korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga ning tagatud hoonete kasutajate rahulolu.

 

 

Janek Kaup

Hooldusjuht

Viljandi linna omandis (sh lepingulistes suhetes olevatel hoonetel) olevatel hoonetel ja rajatistel hooldustegevuste korraldamine (sh hangete korraldamine) selliselt, et oleks tagatud objektide võimalikult pikk ja majanduslikult efektiivne eluiga, hoonete kasutajate rahulolu tagamine, energiasäästu küsimustega tegelemine.

+372 435 4751

+372 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee

 
TARISTU- JA HEAKORRATEENISTUS

Claid Ježov

Taristu- ja heakorrateenistuse juht

Tänavavõrgu ja tehnilise taristu arengu väljatöötamise koordineerimine, vastavate uuringute tellimine ja hangete korraldamine ning järelevalve teostamine, linna liiklusrajatiste ja infrastruktuuriobjektide lähteülesannete koostamine ja ehitusprojektide juhtimine. Taristu- ja heakorrateenistuse töö koordineerimine.

+372 5866 9860

claid.jezov@viljandi.ee

Heikki Teearu

Teedespetsialist

Viljandi linna taristu korrashoiu kavandamine, ehitamine ja remonttööde, teehoolduse ning maa kasutusse andmiste korraldamine vastavalt õigusaktidele

+372 435 4715

+372 5333 8223

heikki.teearu@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Age Alas

Haljastuse ja heakorra spetsialist

Viljandi linna haljastuse ja linnakujundusliku tegevuse koordineerimine ja korraldamine.

+372 435 4756

+372 5646 2790

age.alas@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel

Villem Kutti

Viljandi linna keskkonna- ja looduskaitselise tegevuse koordineerimine ning jäätmehoolduse korraldamine.

+372 435 4718

+372 5865 0636

villem.kutti@viljandi.ee 
Kodanike vastuvõtt: eelneval kokkuleppel