Linnavalitsuse alatised komisjonid

 

Munitsipaalasutuste arengukavade läbivaatamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: valdkonna eest vastutav abilinnapea
Aseesimees: abilinnapea
Liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja
                sotsiaalameti juhataja
                arenguspetsialist
                rahandusameti juhataja
                majandusameti juhataja
                kinnisvara haldusameti juhataja
                infotehnoloogia arendusspetsialist
                linnavalitsuse liige
                

Loomestipendiumide taotluste läbivaatamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: valdkonna abilinnapea
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees
                pearaamatupidaja
                kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
                linnakunstnik

                Viljandi Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi
                SA Ugala Teater teatrijuht Garmen Tabor
 

Spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: abilinnapea
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees
                rahandusameti juhataja
                kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
                Viljandi Spordikeskuse juhataja Mati Jürisson
                Viljandi Spordikooli direktor Andres Kallavus
                Viljandi Tulevikujalgpalli Klubi juhatuse liiga Raiko Mutle


Haridusalaste tunnustamiste taotluste läbivaatamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: abilinnapea (sotsiaalameti ning haridus- ja kultuuriameti valdkond)
Esimehe asetäitja: haridus- ja kultuuriameti juhataja
Liikmed: linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja
                Viljandi Noorte Volikogu esindaja 
                lastekaitsespetsialist
                haridusspetsialist
                huvikoolide esindaja


Sotsiaalkomisjon
Põhimäärus

Komisjoni juhatab: sotsiaalameti juhataja Livia Kask
Liikmed: abilinnapea Janika Gedvil
                 toetuste peaspetsialist Karin Kiis
                 toetuste spetsialist Gaide Mikkor
                 hoolduse spetsialist Epp Heile
                 lastekaitsespetsialist Piret Kangur
                 linnasekretär Ene Rink
                 Viljandi Päevakeskuse juhataja Marek Mumm
                 linnavalitsuse liige Gert Elmaste
                 
                 

Laste ja perede komisjon
Põhimäärus

Esimees: abilinnapea Janika Gedvil
Esimehe asetäitja: sotsiaalameti juhataja Livia Kask
Sekretär: sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Riina Tootsi
Liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie
                sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Külli Frey
                sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Piret Kangur
                sotsiaalameti lastekaitsespetsialist Kaja Suur
                sotsiaalameti toetuste peaspetsialist Karin Kiis
                Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna juhataja Siiri Kruuse
                SA Viljandi Haigla esindaja Kairi Nool
                SA Viljandi Haigla esindaja Marja-Liisa Samoldin
                perearst Marje Metsur-Benzel
                Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna piirkonna grupi piirkonnavanem Meelis Lill
                Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna piirkonna grupi noorsoopolitseinik Karin Aare
                SA Perekodu juhataja Hilka Raba 
 

Liikluskomisjon
Põhimäärus

Esimees: Kalvi Märtin - abilinnapea
Sekretär: Heikki Teearu - majandusameti teedespetsialist
Liikmed: Ardo Agasild
                Rein Triisa - linnavalitsuse liige
                Riho Tipp - majandusameti juhataja
                Kaidi Braun – jalakäija
                Alard Tallo - Maanteeameti liikluskorralduse peaspetsialist
                Gert Elmaste – asjatundja puuetega inimeste vajaduste küsimuses
                Janno Laht - Eesti Keskkonnateenused ASi meister
                Kaupo Kase - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
                Alar Sadam - Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna patrulltalituse juht
                Rando Sepp - ettevõtja
                Reevo Maidla - autojuht
 

Ettevõtluskomisjon
Põhimäärus

Esimees: Madis Timpson
Liikmed: Margus Keerutaja
                Erich Palm
                Rain Hüva
                Kaarel Lehtsalu
                Piret Raud
                Merike Ohak
                Toomas Värva
                Harri Juhani Aaltonen
              

Elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: sotsiaal- ja haridusvaldkonna abilinnapea
Aseesimees: haridus- ja kultuuriameti juhataja 
Liikmed:  haridusspetsialist
                 lastekaitsespetsialist
                 Viljandi Jakobsoni Kooli õppealajuhataja
                 Viljandi Kesklinna Kooli õppealajuhataja
                 Viljandi Paalalinna Kooli õppealajuhataja


Projektide läbivaatamise komisjon
Põhimäärus

Esimees: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja
Aseesimees: ehitusinspektor
Liikmed: valdkonda kureeriv abilinnapea
                arhitektuuriameti juhtivarhitekt
                kultuuriväärtuste spetsialist
                majandusameti juhataja
                ehituse peaspetsialist
                maakorralduse spetsialist
                keskkonna spetsialist
                haljastuse- ja heakorraspetsialist
                teede spetsialist
              

Haljastuskomisjon
Põhimäärus

Esimees: valdkonda kureeriv abilinnapea
Aseesimees: majandusameti juhataja
Sekretär: haljastuse ja heakorra spetsialist
Liikmed: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja
                keskkonnaspetsialist 
                Viljandi Linnahoolduse spetsialist
 

Kriisikomisjon
Põhimäärus

Esimees: Viljandi linnapea Madis Timpson
Liikmed: Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin
                Viljandi abilinnapea Janika Gedvil
                Viljandi Linnavalitsuse majandusameti juhataja Riho Tipp
                Viljandi Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov
                AS Viljandi Veevärk juhataja Toomas Porro
                ESRO AS tegevdirektor Enn Rõigas
                Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik
                Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht Künter Pedosk
               AS Eesti Keskkonnateenused Lääne regiooni juhataja Jaan Viljas
               Kaitseliidu Sakala maleva malevapealik Andrus Tiitus
               OÜ Elektrilevi 
               SA Viljandi Haigla juhataja Priit Tampere (asendusliige Rein Telling)
               EELK Viljandi Jaani Koguduse õpetaja Marko Tiitus