Kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõend

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
Text to Identify

Lisainfo:

Viljandi linna pearaamatupidaja Anneli Rähn, tel 43 54 729, anneli.rahn@viljandi.ee
Vastavalt maksukorralduse seaduse § 14 lg 7 väljastatakse tõend maksuvõla puudumise kohta viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.