Koduteenuste osutamine suure hooldusvajadusega sügava või raske puudega inimestele

4.06.18

 

Kirjeldus

Koduteenust osutatakse eesmärgiga võimaldada Viljandi Linnavalitsuse korraldusega

suure hooldusvajadusega sügava või raske puudega inimese hooldajaks määratud hooldajale vaba aega eluliselt tähtsate toimingute sooritamiseks ( nt arsti juurde minekuks, perekondlikud sündmused jne).

Teenust osutab Viljandi Päevakeskus.

Toetuse kestvus

Üldjuhul maksimaalselt 8 tundi kuus, kuid mitte rohkem kui neli tundi järjest.

Teenuse saamise õigsuse korral on hooldajal kohustus vähemalt kaks nädalat ette

teatada teenuse kasutamise aeg.

Toetuse suurus

Tasuta

Õigusaktid

Viljandi Linnavalitsuse 07.10.2013 korraldus nr 686 „Koduteenuste osutamine suure hooldusvajadusega sügava või raske puudega inimestele"

Kontaktisik

Silvi Reimann

puuetega inimeste hoolekande spetsialist

E-post: silvi.reimann@viljandi.ee

Telefon: 435 4745; 5333 3227

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Esitada vabas vormis avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1. 

Teenuse saamise õigsuse korral informeerib sotsiaalamet Viljandi Päevakeskust.

Vastuvõtt: E, N  9.00-11.30 ja 13.30-16.00 (lõuna 12.00-13.00)

Vajaminevad dokumendid

  • isikut tõendav dokument

Tulemus

Õigustatuse korral võimaldatakse hooldajale koduteenuse toel vaba aega eluliselt tähtsate toimingute sooritamiseks.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

 

Toimetaja: KARIN KIIS