Koduteenused

18.08.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad pensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja
1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Koduteenust saavad taotleda ka Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad terviserikke või operatsiooni järgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud.

Koduteenuste põhiteenused on  teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus ning aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu.

Teenuse maksumus

Vastavalt tellitud teenuse mahule ja Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale.

Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu määrus 31.08.2011 nr 84 „Koduteenuste osutamise kord

Vastutaja

Viljandi Päevakeskuse koduteenuste osakonna juhataja Tiiu Kurvits.

E-post: vpk-hooldus@viljandi.ee

Telefon: 4333 940

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Täita vormikohane avaldus. 

Avaldus esitada Viljandi Päevakeskusele.

Aadress: Tallinna tn.5, 71020 Viljandi (Sakala Keskus, II korrus)

Telefon: 43 33 940; 57809007

E-post: vpk-hooldus@viljandi.ee

Avatud: E-R 8.00 – 16.30

Vajaminevad dokumendid

  1. vormikohane avaldus;
  2. isikut tõendav dokument.

Tulemus

Teenuse osutamine kliendi kodus.