Kinnisvara haldusamet

Johan Laidoneri plats 5

Põhimäärus

 

* Ametnikud, kelle juurde pole vastuvõtu aega märgitud, võtavad kodanikke vastu eelneva kokkuleppe alusel.

Ametniku nimi,

ametikoht,

ametijuhend

Tegevusvaldkond, 

toimingud                 

Telefon,

e-postiaadress,

lisainfo

Andres Mägi

Ametijuhataja

Kinnisvara haldusameti ameti töö juhtimine, linna kinnisvara haldamise strateegia elluviimise korraldamine, kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

435 4752

5300 9879

andres.magi@viljandi.ee

Joel Jürgens

Kinnisvarahaldur

Kõikide kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamine

435 4714

5352 4597

joel.jurgens@viljandi.ee

Külli Karu

Heakorrajuht

 

435 4746

kylli.karu@viljandi.ee

Krisli Hendrikson

Elamumajanduse

spetsialist

 

5197 1415

krisli.hendrikson@viljandi.ee

 

Janek Kaup

Hooldusjuht

 

435 4751, 5192 7281

janek.kaup@viljandi.ee