Kantselei

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

435 4720; 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Reet Alev

Linnaarengu peaspetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

435 4767

528 6623

reet.alev@viljandi.ee

Terje Metsanurm

Personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, struktuuriüksuste varustamine asjaajamises vajaminevate vahenditega.

435 4737

510 5895

terje.metsanurm@viljandi.ee

Valdo Laas Autojuht  

 

Asjaajamisteenistus

Kadri Kobin

Asjaajamisteenistuse juht

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivitoimingute teostamine.

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine, dokumentatsiooni registreerimine ning ringluse tagamine, perekonnaseisu toimingute teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja omistatud pädevusele.

435 4734

517 3192

sille.soo@viljandi.ee

Helena Tiivel

Volikogu peaspetsialist

Linnavolikogu liikmete ja istungite ning volikogu poole pöörduvate
kodanike tehniline teenindamine, volikogu dokumentatsioon,
linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.

435 4750;

5330 8877

helena.tiivel@viljandi.ee

Kristiina Lensment

Sekretär

Linnu 2

Linnapea, teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine,
dokumentatsiooni registreerimine ja ringluse korraldamine.

435 4710

kristiina.lensment@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine ja dokumentatsiooni registreerimise ning ringluse tagamine, registreeringute menetlemine.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Elika Vahter

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

Infotehnoloogia teenistus

       

Riho Nõmmeste

IT-teenistuse juht

  Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine ning linnavalitsuse efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine infotehnoloogia (IT) võimaluste rakendamise kaudu. Infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kantselei põhimäärusele.

520 3887

riho.nommeste@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

 

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

  Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist
  Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee

Rando Rooberg

IT-spetsialist

  Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

5558 7208

rando.rooberg@viljandi.ee

 

 

Õigusteenistus

Marko Kotsar

Õigusteenistuse juht

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Kaidi Braun

Hangete peaspetsialist

Linnavalitsuse ja tema asutuste riigihangetealane nõustamine, korraldatavate riigihangete õiguspärane ja nõuetekohane läbiviimine, hankealaste tegevuste pidev kaasajastamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

435 4749

5346 5379

kaidi.braun@viljandi.ee

Aili Öngo

Perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse, perekonnasündmuste tõendite ja abieluvõimetõendite väljastamine.

435 0774

aili.ongo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: 

E, T, N 8-12 ja 14-16

R 9-12 

Tiina Põder

Registripidaja-perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Elanike elukoha aadressiregisteerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine, perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748

5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Margit-Marit Raudsepp

Menetlusspetsialist

Raekoda, Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine,  alla lihthanke piirmäära hangete koordineerimine,  majandustegevuse registris registreeringute tegemine.

4350772

5197 7109