Kantselei

Asukoht Linnu tänav 2

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

+372 435 4720; +372 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Aili Öngo

perekonnaseisuametnik

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse, perekonnasündmuste tõendite ja abieluvõimetõendite väljastamine

435 0774

aili.ongo@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: 

E, T, N 8-12 ja 14-16

R 9-12 

 

Reet Alev

Linnaarengu spetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

+372 435 4767

+372 528 6623

reet.alev@viljandi.ee

Marko Kotsar

Jurist

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Kristiina Lensment

Sekretär

Linnu 2

Linnapea, teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine,
dokumentatsiooni registreerimine ja ringluse korraldamine.

435 4710

kristiina.lensment@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine, dokumentatsiooni registreerimine ning ringluse tagamine, perekonnaseisu toimingute teostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele ja omistatud pädevusele.

435 4734

sille.soo@viljandi.ee

Elika Vahter

Spetsialist

Linnavolikogu liikmete ja istungite ning volikogu poole pöörduvate
kodanike tehniline teenindamine, volikogu dokumentatsioon,
linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine

435 4750;

5330 8877

elika.vahter@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Mari-Ly Vaher

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 1855

mari-ly.vaher@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist
Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste
ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee
 

Kadri Kobin

Dokumendihalduse spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivitoimingute teostamine

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Tiina Põder

registripidaja-perekonnaseisuametnik

Linnu 2

Elanike elukoha aadressi
registeerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele
isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine,  perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748

5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

 

Inga Allemann

Menetlusspetsialist

Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine,  alla lihthanke piirmäära hangete koordineerimine,  majandustegevuse registris registreeringute tegemine.

435 0772

5197 7109

inga.allemann@viljandi.ee

Terje Metsanurm

Haldus- ja personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, struktuuriüksuste varustamine asjaajamises vajaminevate vahenditega.

435 4737

510 5895

terje.metsanurm@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Linnavalitsuse teenistujate ja teiste isikute tehniline teenindamine ja dokumentatsiooni registreerimise ning ringluse tagamine, registreeringute menetlemine.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Abiteenistujad
Autojuht Valdo Laas