Kantselei

Põhimäärus

Ene Rink

Linnasekretär

(Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel)

Kantselei juhtimine, vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse
eest, ära- ja volikirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine 

435 4720; 511 4478

ene.rink@viljandi.ee

Kodanike vastuvõtt: N 9.00-12.00, 14.00-18.00

Reet Alev

Linnaarengu peaspetsialist

Linnu 2

Projektipõhiste tegevuste algatamine, elluviimine, koordineerimine ja muu arendustegevus.

435 4767

528 6623

reet.alev@viljandi.ee

(vakantne ametikoht)

Personalijuht

Linnavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide personali värbamise koordineerimine, personaliarvestuse pidamine, taksolubade menetlemine.

435 4737

 

 

Valdo Laas Autojuht

 

 
ASJAAJAMISTEENISTUS

Kadri Kobin

Asjaajamisteenistuse juht

J. Laidoneri plats 5

Asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (sh arhiiv). Nõustab ja kontrollib linna hallatavate asutuste dokumendihalduse korraldamist.

435 4736

508 1430

kadri.kobin@viljandi.ee

Sille Soo

Spetsialist

J. Laidoneri plats 5

Dokumendihalduse korraldamine järgmistes linna hallatavates asutustes: Viljandi Linnahooldus, Viljandi Huvikool, Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Spordikeskus, Viljandi Lasteaed Männimäe, Viljandi Kesklinna Lasteaed, Viljandi Krõllipesa Lasteaed.
Perekonnaseisu toimingute teostamine (abielude registreerimine).

435 4734

517 3192

sille.soo@viljandi.ee

 

Volikogu peaspetsialist

Linnavolikogu ja tema komisjonide asjaajamise tagamine ning teabehalduse korraldamine. Linnavalitsuse istungite tehniline teenindamine.

435 4750;

5330 8877

volikogu@viljandi.ee

Merli Kesa

Sekretär

Linnu 2

Teabehalduse korraldamine linnapea, abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Linnu tn 2 ja Johan Laidoneri plats 5a hoonetes.

435 4710

merli.kesa@viljandi.ee

Eret Kobin

Sekretär

J. Laidoneri plats 5

Teabehalduse korraldamine abilinnapea ning linnavalitsuse struktuuriüksustes, mis asuvad Johan Laidoneri plats 5 hoones.

435 4740

eret.kobin@viljandi.ee

Elika Vahter

(teenistussuhe ajutiselt peatatud)

 
INFOTEHNOLOOGIA TEENISTUS

Riho Nõmmeste

IT-teenistuse juht

Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine ning linnavalitsuse efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine infotehnoloogia (IT) võimaluste rakendamise kaudu. Infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kantselei põhimäärusele.

520 3887

riho.nommeste@viljandi.ee

Madis Mägi

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

435 0773;

5300 3513

madis.magi@viljandi.ee

Rein Mänd

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

523 2954

rein.mand@viljandi.ee

Marek Magnus
Infotehnoloogia arendusspetsialist 
Viljandi linnavalitsuse ametnikele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil parima võimaliku töökeskkonna loomine.
Linnavalitsuse ja allasutuste ühtlase IKT arengu tagamine

435 4738;

5855 1878

marek.magnus@viljandi.ee

Rando Rooberg

IT-spetsialist

Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine,
allasutuste IT haldamise kasutamise tugi.

5558 7208

rando.rooberg@viljandi.ee

Arnold Leesmäe

Haridustehnoloog

 

5822 8207

arnold.leesmae@viljandi.ee

 

 
ÕIGUSTEENISTUS

Marko Kotsar

Õigusteenistuse juht

Linnavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine.

435 4733; 5022 505

marko.kotsar@viljandi.ee

Tiina Põder

Registripidaja-perekonnaseisuametnik

Raekoda, Linnu 2

Elanike elukoha aadressiregisteerimine ja teatiste väljastamine, välisriigi kodanikele isikukoodide moodustamine, surmade registreerimine, perekonnaseisutoimingute teostamine.

435 4748; 5695 6037

tiina.poder@viljandi.ee

Aili Öngo

Perekonnaseisuametnik

Sündide, abielude ja lahutuste registreerimine; isikukoodi andmine kandmiseks riigi andmekogusse.

435 0774; 5348 2358

Margit-Marit Raudsepp

Peaspetsialist

Raekoda, Linnu 2

Järelevalve- ja väärteomenetluste läbiviimine, riigihangete läbiviimine ja koordineerimine, linnavalitsuse ja tema asutuste juriidiline nõustamine riigihangete, järelvalve ja sotsiaalvaldkonnas.

4350772; 5197 7109