Kantremaa tööstuspiirkond

Ülevaade

Kantremaa tööstuspiirkond asub Viljandi linna Pärnu maantee ja Imavere-Karksi-Nuia maantee vahelisel, ligi 91 hektari suurusel alal ning piirneb linna poolt raudteega. Raudteetranspordi kasutamiseks vajalikku logistilist lahendust piirkonda aga rajatud pole.

Kantremaa tööstuspiirkonnas on enam arenenud toiduainete, puidu- ja kergtööstus (AS Tere, AS Viljandi Aken ja Uks uksetehas, OÜ Delux, OÜ Refonda, AS Hepmet, OÜ Juglans, OÜ Proteus, AS Rael, AS Kolmeks jt). Piirkonnas asub üksikuid jaemüügiettevõtteid. Rohkem on hulgikaubanduse või spetsiifiliste tootevaldkondade müügiga tegelevaid ettevõtteid.

Viljandi linn rekonstrueeris 2009. aastal Raua tänava ja rajas pääsu Raua tänavalt Paala teele, mis parandas oluliselt Raua tänaval asuvate ettevõtete transpordivõimalusi, samas loodi juurdepääs ja ühtlasi arendusvõimalused mitmetele kruntidele.

Arenguperspektiivid

Valdavalt on piirkonnas eraomandis kinnistud. Mitmed arendatavad krundid asuvad Raua tänava ääres ning neile loodi juurdepääsuvõimalused 2009. aastal. Munitsipaalmaad piirkonnas ei ole ning reformimata riigimaad on veel vaid 9121 m2 Metsküla tee ja ja Piiri tänava vahelisel alal, mis võiks jääda rohealaks, ning 7163 m2 Raua tänava ääres. Riigi omandisse jäetud maad on ligikaudu 18 hektarit, millest 8 hektarit asub Raua tänaval ja 10 hektarit Imavere-Karksi-Nuia maantee ääres. 

Kommunikatsioonid

Keskküte (AS Esro)

Vesi ja kanalisatsioon (Viljandi Veevärk AS)

Elekter

Gaas (AS Eesti Gaas)

Jäätmed (AS Eesti Keskkonnateenused)

Juurdepääsuteed