AVALDUS HUVIKOOLI ÕPPETASU MAKSMISEST VABASTAMISEKS

Lisa Viljandi Linnavalitsuse 09.06.2014 korraldusele nr 428

1. I OSA - ISIKUANDMED

Esitatakse 15. jaanuariks ja 15. oktoobriks

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. II OSA - ANDMED SISSETULEKUTE KOHTA

Täidavad pered, kus sissetulek ühe perekonnaliikme kohta on väiksem kui 75% kehtestatud alampalgast:

Perekonna tulud - andmed kõigi pereliikmete kohta (sh õppurid, kellele toetust taotletakse)

Perekonna tulud tuluallikate järgi:

Muudest allikatest saadud tulu:

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad avalduses toodud sissetulekute saamist (v.a riiklike lastetoetuste ja riiklike pensionide osas). Pere sissetulekute suurenemisel üle 75% kehtivast alampalgast pere liikme kohta on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametit. Avaldused koos nõutud lisadokumentidega (3 kuu palgatõend, töötukassa poolt välja antud töötust tõendav dokument, põhjendus laste elatisraha mittesaamise kohta) tuua või saata haridus- ja kultuuriametisse, Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi. Ilma vajalike lisadokumentideta avaldused läbivaatamisele ei kuulu.