Hooldusteenused ja erihoolekanne

17.05.19

Asutus

Info

Kontakt

SA Viljandi Haigla Hoolekandekeskus

Pärna tee 3, Jämejala küla

Hooldus- ja erihooldusteenus.

telefon: 435 4250, 5330 5340

e- post: info@hoolekandekeskus.ee

Hoolduskeskuse juht Kaja Koger

MTÜ Hellenurme Kodu

Elva vald, Tartumaa

Ööpäevaringne üldhooldusteenus ja riiklikk erihooldusteenus. Lisaks on võimalus pakkuda kliendile esmatasandi meditsiinilist abi.

telefon: 7666783

e- post: info@hooldekodu.ee

Juhataja Kätlin Sipelgas
telefon: 5067254
e- post: katlin.sipelgas@hooldekodu.ee

Erihooldusosakond

Juhataja Peeter Lail

telefon: 7666781

e-post: erihooldus@gmail.com

MTÜ Hellenurme Kodu Komsi osakond

Komsi küla, Otepää vald,
Valgamaa

Ööpäevaringne erihooldusteenus.

Erihooldusosakonna juhataja 

Peeter Lail
telefon: 7666781
e- post: erihooldus@gmail.com

Hoolduspersonal

telefon: 7668902
Meditsiiniosakond
telefon: 7679520

Karksi Kodu

Kivi 20
Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa

Hooldekodu põhitegevus on aidata eakatel ja puuetega inimestel enda iseseisva eluga toime tulla, nende eale ja seisundile vastav hooldamine.

Juhataja Ilmar Hurt

telefon: 472 7099

e-post: ilmar.hurt@hooldekodu.ee

Meditsiini personal

telefon: 472 7095

e-post: annika.raam@hooldekodu.ee

Üldhoolduse osakond

telefon: 472 7096

Erihoolduse osakond

telefon: 472 7098

Kose Kodu

Ravila mnt 29
Kose alevik, Kose vald,
Harjumaa

Kose Kodu pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust, mis on eelkõige suunatud suurenenud hooldusvajadusega, sealhulgas dementsetele klientidele. 

I osakond
telefon: 53862791

II osakond
telefon: 53914688

Meditsiinipersonal

telefon: 6743423Juhataja Kadri Tulp

telefon: 6743422, 5030994
e- post: kadri.tulp@hooldekodu.ee

Sangaste Kodu

Nooruse 2
Sangaste alevik, Otepää vald, Valgamaa

Valgamaal Sangaste alevikus endise algkooli ruumides asub 32 kohaga tervisemaja, kus saab abi päeval.

Teine maja pakub ööpäevaringset üldhooldusteenust.

telefon: 7690318
e- post: pansionaat@gmail.com

Juhataja Ruth Muttik
telefon: 5182017
e- post: ruth.muttik@hooldekodu.ee

Põltsamaa Kodu

Viljandi mnt 2B
Põltsamaa, Jõgevamaa

Ööpäevaringne üldhooldusteenus eakatele inimestele.

I korpus
telefon: 6743751

II korpus
telefon: 6743752

III korpus
telefon: 6743753

IV korpus

telefon: 6743754

Juhataja Lagle Kalberg

telefon: 6743755
e- post: lagle.kalberg@hooldekodu.ee

Karksi Kodu
Kivi 20, Karksi küla, Karksi vald

Hooldekodu põhitegevus on aidata eakatel ja puuetega inimestel enda iseseisva eluga toime tulla, nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Hooldekodu pakub teenust 90 hoolealusele. Toad on invavarustusega ja sobivad ka liikumispuudega või liikumisabivahendit kasutavatele inimestele.

Üldhoolduse osakond: 472 7096

Erihoolduse osakond: 472 7098

Juhataja: Ilmar Hurt

telefon: 472 7099

e- post: ilmar.hurt@hooldekodu.ee

SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus

Lõhavere küla, Suure-Jaani vald

Iseseisev statsionaarne õendusabi, koduõendusteenus ja tasuline hooldusteenus.

437 2103; 5309 4055

e- post: ravikeskus@suure-jaani.ee

Juhataja Marika Tirmaste

Viljandi Päevakeskus

Aadress: Tallinna tn 5, Sakala Keskuse II korrus 

Toitlustamist, eakohast tegevust ning sotsiaalteenuseid võimaldav eakate ja puuetega inimeste päevakeskus.

telefon: 433 3940
e-post: vpk@viljandi.ee
Juhataja Marek Mumm

telefon: 433 3940, 5780 9007
e-post: vpk-hooldus@viljandi.ee Koduteenuste osakonna juhataja Tiiu Kurvits

MTÜ Päevakeskus Vinger

Posti 17, Viljandi

Päevakeskus igapäevaelu toetamiseks Viljandi maakonna täisealistele elanikele, kellel on vähemalt 80% töövõime kaotust ja psüühikahäire (vaimupuue).

Avatud: E-R kell 8-16

telefon: 433 0990,

Juhataja – tegevusjuhendaja Ruth Sepp:

telefon: 5342 9110

e- post: ruthsepp@hot.ee

MTÜ Töötoad

Uus tn 14, Viljandi

Toetatud töökohtade loomine ja pidev uute töötamisvõimaluste otsimine täiskasvanud psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele, nende täiend- ja ümberõppe korraldamine ja võimetekohase tööga kindlustamine.

telefon: 433 4523; 510 7798

e-post: info@workshops.ee

Juhatuse liikmed:

Viorica Kuusik ja Mati Tuuksam

MTÜ Singel Kodu

Paala tee 7, Viljandi

Toetatud elamise teenus on psüühikahäiretega isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises.

telefon: 5342 6033; 5567 9789

e-post: singelkodu@gmail.com 

MTÜ Singel Kodu

Kärstna Hooldekodu

Kärstna küla, Viljandi vald

Lühiajalise ja pikaajalise hooldusteenuse osutamine eakatele ja puuetega inimestele.

telefon: 4358235,  517 6729

e- post: hooldekodu@tarvastu.ee

Juhataja Ly Kirt

Kõpu Hooldekodu

Viljandi mnt 11, Kõpu alevik,

Põhja-Sakala vald

Üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus eakate ja puuetega isikute elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks.

telefon:  +372 523 6443; +372 4396641

e- post: malle@kopu.ee

Juhataja Malle Vaher

Mõisaküla Hoolekandekeskus

Kiikre 15, Mõisaküla

Mulgi vald

Ööpäevane hooldus eakatele ja puuetega isikutele, koduteenused ja vältimatu sotsiaalabi.

telefon:  +372 436 4167
e-post: hooldekodu@moisakyla.ee

Juhataja Liivia Rannamaa

Avitar OÜ Viiratsi Hoolekandekeskus

Mõnnaste tee 2, Viiratsi, Viljandi vald

Sotsiaalhoolekandeteenus.

telefon: 439 4702

e-post: viiratsihk@gmail.com

Juhataja Anne-Ly Reede

telefon: 439 4369; 51983000

Pilistvere Hooldekodu

Kirivere küla, Põhja-Sakala vald

Tagab hooldekodus elavatele eakate hoolduse, põetuse ja rehabilitatsiooni.

telefon: 437 8547
e-post: hooldekodu@koo.ee

Juhataja Elle Leis

Pärsti Pansionaat

Jämejala küla, Viljandi vald

Üldtüüpi hooldekodu eakatele ja teistele hooldust vajavatele täisealistele inimestele.

telefon: 435 4827; 5305 8809

e- post: pansionaat@viljandivald.ee

Juhataja Erika Kiviloo

Pariisi Erihoolduskeskus

Villa küla, Viljandi vald

Ööpäevaringne erihooldusteenus dementsetele ja/või psüühiliste erivajadustega inimestele,
kes on suunatud erihooldusteenusele sotsiaalkindlustusameti poolt,
või kes tavapäraselt elavad perekonnas ja vajavad lühiajalist hooldust.

telefon (24h): 435 1527

e- post: tarvastu@ gmail.com

Juhatuse liige Mare Pariis

telefon: 5341 2500

SA Abja Haigla

Järve 1, Mulgi vald

Hooldusravi-, koduõendus- ja sotsiaalhoolekandeteenus.

telefon: 435 5505

e- post: abjahaigla@hot.ee

Juhataja Maimu Paumere

Kolga- Jaani Hooldekodu

Aia 1, Kolga- Jaani alev, Viljandi vald

Üldhooldekodu tüüpi ööpäevane hoolekandeasutus eakatele ja puuetega isikutele.

üldtelefon: 432 8275

Juhataja Eda Protsin

telefon: 432 8268; 5919 9904

e- post: eda.protsin@viljandivald.ee

SA Viljandimaa Hoolekandekeskus

Lastekodu 6, Viiratsi alevik, Viljandi vald

Eaka inimese hooldusteenus ja hooldus- põetusteenus.

üldtelefon: 434 2351

e-post: info@hoolekandekeskus.ee

Juhataja Marge Tammesalu

telefon: 434 2355; 5198 5427

Polli Hooldekodu

Polli küla, Mulgi vald

Eakate ja puuetega isikute hooldamine ja rehabilitatsioon.

telefon: 434 1030; 5664 9545

e-post: polli.hooldekodu@karksi.ee

Juhataja Laine Ikonen

AS Hoolekandeteenused                

Karula Kodu 

Karula küla, Viljandi vald

Päevaste ning ööpäevaringsete hoolekandeteenuste osutamine täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimestele, mille hulgas on päeva- ja ööhoid, abi igapäevases toimetulekus, tööhõive toetamine ja erivajadusega inimese ning tema lähedaste toetamine ja nõustamine.

e-post: karula@hoolekandeteenused.ee 

Klienditöö juht (klienditööga seotud küsimused): Kaia Lepik

telefon: 53 46 69 92

e-post: kaia.lepik@hoolekandeteenused.ee