Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.06.2018

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • moodustada delegatsioon Rostockis toimuvatel rahvusvahelistel hansapäevadel Viljandi linna esindamiseks  20. – 26. juuni 2018 ning määrata delegatsiooni liikmeteks avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov ja Sakala Keskuse direktor Jaanus Kukk.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • sotsiaaltoetuse määra kehtestamine ja teenuse ning toetuse taotlemise vormide kinnitamine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2018. aasta I lisaeelarve».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistule aadressiga Linnu tänav 4 // 4a hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumise korraldamine».

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada AU Energiateenus OÜ poolt koostatud töö nr 18022 «Viljandi lasteaed Männimäe päikeseelektrijaam» aadressil Riia maantee 93 ja anda ehitusloa taotlejale AU Energiateenus OÜ ehitusluba ehitise ümberehitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • vaide mitterahuldamine;
 • anda VLND Burger TÜ kasutusse aadressil Arkaadia aed maa-ala pindalaga ligikaudu 30 m². Maa-ala kasutatakse toitlustamiseks kohandatud autost burgerite müügiks ning nelja laua paigaldamiseks 13.-14. juuni, 19. juuni, 27.-29. juuni, 5. juuli, 18.-21. juuli, 25.-29. juuli, 8.-9. august, 22.-25. august, 29. august – 2. september;
 • anda Bengts Tivoli OÜ kasutusse kinnistutel aadressidega Männimäe tee 30, Männimäe tee ja Riia mnt 44 maa pindalaga ligikaudu 8500 m². Maad kasutatakse tivoli atraktsioonide püstitamiseks 23.07.2018 kell 16:00 - 30.07.2018 kell 16:00;
 • anda kasutusluba Viljandi linnale kuuluvale Lastepargi mänguväljakule;
 • võtta vastu Viljandi linna kriisikomisjoni põhimäärus;
 • korraldada riigihange «Sõidukite liising Viljandi Linnahooldusele ja Viljandi Päevakeskusele».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • lõpetada 22. juunil 2018 Viljandi Jakobsoni Kooli direktor Tiit Kurvitsaga sõlmitud tööleping nr 113 töölepingu seaduse § 79 alusel poolte kokkuleppel.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist