Uudised ja teated

« Tagasi

Kantremaa tööstusalal algas tänavaehitus

Emaspäeval alustati Viljandis Kantremaa tööstusala avaliku tugitaristu ehitustöödega. Esimeses järgus teostatakse töid Metsküla teel ning Pargi ja Planeedi tänaval, sealt liigutakse edasi Pärnu maanteele ja Tähe tänavale.

Täna hommikul alustas ehitaja Pargi ja Planeedi tänaval vana asfaltkatte üles freesimist, misjärel asutakse kohe ka kaevetööde kallale. Töid teostatakse nii, et tänavaid liikluseks ei suleta ja üks sõidusuund jääb liiklejatele avatuks.

Tänavu aasta novembrini kestvad ehitustööd hõlmavad Pärnu maantee ja Metsküla tee osalist rekonstrueerimist ning Pargi, Planeedi ja Tähe tänava täies mahus uueks ehitamist. Kavas on tänavate katendite, veetrasside, reovee-, sajuvee- ja sidekanalisatsiooni ning tänavavalgustusrajatiste ehitustööd. Tööde tellijaks on Viljandi Linnavalitsus ja partnerina on kaasatud AS Viljandi Veevärk.
Ehitaja on YIT Infra Eesti AS ning ehitustööde omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti.

Tööde algust vaatamas käinud linnapea Madis Timpson ütles, et tööstusala tugitaristu uuendamise tähtsust ei saa alahinnata. «Kantremaal asub hulk linna olulisemaid tööandjaid, kes kõik panustavad sellesse, et Viljandi areneks ja meie inimestel oleks tööd. Tänan EAS-i, kes otsustas selle olulise objekti ehitust üle 1,2 miljoni euroga toetada. Soovin ehitajale jõudu,» ütles linnapea.

Tööde kogumaksumus on 1 827 791,25 eurot, mida toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme kaudu 1 121 406,13 euro ulatuses.

Lähemalt:
majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771, e-post riho.tipp@viljandi.ee

Foto: Viljandi linnapea Madis Timpson käis Pargi tänaval tööde algust vaatamas ja soovis YIT Infra Eesti AS objektijuhile Kerot Kullile jõudu.