Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 04.06.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta III taotlusvooru sotsiaalvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Töötoad – Projekt «Puuetega inimeste tervisest hoolides» treeningseadmete, pesemisvahendite jne soetamiseks – 600 €;
 2. MTÜ Viljandi Pensionäride Liit – Projekt «Eakate kaasamine ühiskonnaelu korraldamisse – võimalused ja probleemid». Konverents Kagu- ja Lõuna-Eesti eakatele, sotsiaaltöötajatele, omavalitsuste juhtidele ning ettevõtjatele – 400€;
 3. MTÜ Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda         Projekt «Suhtlemine keerulise kliendiga». Koolitus allorganisatsiooni juhtidele – 680€;
 4. MTÜ Inglilapsed – Projekt «Terviselaager autismiga lastele» Laager MTÜ Inglilapsed autismiga lastele ja nende vanematele – 415€.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta III taotlusvooru haridusvaldkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Evestuudio – Noorte NOTAFE 2018 korraldamine – 610 €;
 2. MTÜ Eesti Haridusfoorum – Kongressi «Inimeseks õppides ja kasvades» korraldamine – 900 €;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta III taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Evestuudio – Noorte NOTAFE 2018 korraldamine – 1070 €;
 2. MTÜ Evestuudio – Vajé muusikaprojekti korraldamine – 660 €;
 3. Viljandi Aerutamisklubi – Veespordi Linnalaagri korraldamine – 300 €.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba LAVO Kaubanduse Osaühingule kuuluvale hoonele aadressil Vaksali tänav 38;
 • kinnitada Projektikoda OÜ poolt koostatud töö nr 2018-04-16 «Hoonesse täiendavate avade rajamine» aadressil Pargi tn 1c ja anda ehitusloa taotlejale Projektikoda OÜ ehitusluba ehitise ümberehitamiseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • lubada paigaldada ujuvkai Viljandi linna kinnistutele aadressiga Kösti ja aadressiga Viljandi järv;
 • lubada ujuvsuvila paigutamist Viljandi järve;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna kaasava eelarve menetlemise kord».

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • kuulutada välja konkurss Viljandi Lasteaed Männimäe (Riia mnt 93, Viljandi) direktori ametikohale;
 • kinnitada Krista Andreson Viljandi Jakobsoni Kooli direktori kohusetäitjaks alates 11.06.2018 ja direktoriks alates 23.06.2018 ning määrata ametipalgaks 1800 eurot kuus;
 • anda Aivar Käosaarele taksoveoluba tähtajatult alates 4.juunist 2018.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist