Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 16.04.2018

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna osalemise lõpetamine Läänemere Linnade Liidus».

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, telefon 435 4730

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks;
 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • hoolduskuludes osalemine;
 • anda sotsiaalkomisjonile luba otsustada küttematerjali tasuta jagamise vähekindlustatud peredele ning neile ühendustele, kellele makstakse linnavalitsuse poolt küttekompensatsiooni.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 12.03.2018 korraldust nr 139 «Viljandi linna statsionaarse õppega munitsipaalüldhariduskoolide I klasside arvu kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks», eesmärgiga avada Viljandi Kesklinna koolis neli esimest klassi;
 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Rahandusküsimustes otsustati:

 • jagada AS Viljandi Metall 25 tegutsemisaasta puhul laekunud 3000 eurot sihtraha võrdselt kõikide linna munitsipaalhuvikoolide vahel;
 • nõude lootusetuks tunnistamine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Majandusküsimustes otsustati:

 • pikendada Astlanda Ehitus OÜ tänava sulgemise luba nr. 31-2016 kuni 30. juuni 2018 ning anda tänava sulgemise maksu soodustust antud perioodi lõpuni;
 • lubada OÜ-l Astlanda kasutada kinnistutel aadressidega Johann Köleri park, Raekoja park, Hiire tänav ja J. Laidoneri plats paiknevat maa-ala pindalaga umbes 840 m² ajutise ehitusplatsina kuni 30.06.2018
 • kinnitada linna tänavate remondikava;
 • mitte lubada Kullamäe 22 omanikul paigaldada linna maale päikesepaneele;
 • anda Hillis OÜ kasutusse maa-ala aadressil Turu tänav 14 pindalaga ca 20 m². Maa-ala kasutatakse ajavahemikus 01.06.2018 – 31.08.2018 tänavatoidu (erinevad joogid, kiirtoit jne) pakkumiseks.

Lähemalt: ehituse peaspetsialist Jaan Lukas, telefon 435 4717

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda Rando Pajurile sõidukijuhi teenindajakaart tähtajatult.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist