Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 12.03.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord»;
 • kinnitada Viljandi linna arengukava ja eelarve strateegia ülevaatamise komisjoni koosseis ja tööplaan.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada 1. klasside komplektide arv järgnevalt:
 1. Viljandi Jakobsoni Kool kuni 4 klassi;
 2. Viljandi Kesklinna Kool kuni 3 klassi;
 3. Viljandi Paalalinna Kool kuni 2 klassi;
 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 03.04.2017 korraldust nr 134 «Viljandi linna elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjoni koosseisu kinnitamine»;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Krõllipesa struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kinnitada Viljandi Lasteaed Männimäe struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • kinnitada Viljandi Paalalinna Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • korraldada Paala tee 46 koolihoone renoveerimisperioodil sügis 2018 – sügis 2019 Viljandi Paalalinna Kooli õppetöö järgmistes hoonetes:
 1. 1.-5. klassid Viljandi Kaare Kooli ruumides alates 1. septembrist 2018
 2. 6.-9. klassid Vabaduse plats 6  hoones.
 3. kehalise kasvatuse sisetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile Paala viilhallis ja spordihoonetes (Vaksali tänav 4).
 4. poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse tunnid toimuvad 4.-9. klassidele Kaare Kooli ruumes;
 • Paalalinna kooli toitlustamisküsimused lahendatakse järgnevalt:
 1. 1.klasside toitlustamine Kaare kooli sööklas;
 2. 2. – 5. klasside toitlustamine Paalalinna kooli sööklas;
 3. 6. – 9. klasside toitlustamine  Vabaduse plats 6 ruumes;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks Sakala Keskusele sõiduki soetuseks täisteenus-liisinguga», mille eesmärk on lubada linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi riigihanke «N1 kategooria sõiduki täisteenusliising» korraldamiseks eesmärgiga sõlmida hankeleping, mille liisinguperiood on 60 kuud;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Tartu linna kandidatuuri Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2024 toetamine».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kiita heaks Lossi 25 ärihoone-korterelamu ehitusprojekti eskiis;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluva Tartu tänava kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Männimäe lasteaia energiatõhususe parandamise projekteerimis-ehitustööd» edukaks pakkumuseks AU Energiateenus OÜ pakkumus hinnaga 840 000 eurot, millele lisandub käibemaks;

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Kinnisvarahalduse küsimustes otsustati:

 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Reinu tee 15-27, mis koosneb 437/28523 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana eluruumist nr. 27, mille üldpind on 43,7 m2 ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 27 000 eurot;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia mnt 55-M2, mis koosneb 1379/43920 mõttelisest osast kinnistust ja reaalosana mitteeluruum nr. M2, mille üldpind on 137,9 m2 ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 48 000 eurot.

Muudes küsimustes otsustati:

 • anda OÜ-le Viljandi Takso taksoveoluba tähtajatult alates 12.03.2018;
 • anda Paul Neerot`ile sõidukijuhi teenindajakaart tähtajatult;
 • kuulutada välja konkurss Viljandi Jakobsoni Kooli direktori ametikohale.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist