Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 05.03.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • vaide mitterahuldamine;
 • vaide rahuldamine
 • kinnitada matusetoetuse taotlemise vorm;
 • sotsiaaleluruumide üürile andmine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridusküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 18.09.2017 korraldust nr 456 «Viljandi Lasteaed Mesimumm töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine»;
 • kinnitada huvikooli õppetasu maksmise soodustuse taotlemise kord ja avalduse vorm.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • algatada kinnistute aadressiga Pärnu mnt 30 ja Pärnu mnt 32 detailplaneering;
 • anda kasutusluba Aktsiaseltsile Dold Puidutööstus kuuluvale hoonele aadressil Riia maantee 56;
 • määrata Itaalia tänava maaüksustele ja hoonetele uued koha-aadressid.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada HEATCONSULT OÜ koostatud töö nr 17147 «Viljandi surugaasi tankla» ja anda HEATCONSULT OÜ-le ehitusluba surugaasitankla püstitamiseks, asukohaga  Planeedi tänav 11, Viljandi linn;
 • kinnitada Kiirvool OÜ koostatud töö nr 272/17 «Viljandi linna Väike-Kaare ja Paala tn ÜVK torustike rekonstrueerimine» ja anda AS-ile Viljandi Veevärk ehitusluba;
 • määrata 5 uue segapakendi ja 5 uue paberpakendi konteineri asukohad Viljandi linnas;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi Linnahooldusele kuuluva avariilise sõiduki Volkswagen Transporter Doka Pritsche (2001.a. väljalase, reg. nr 778BLJ, diisel) võõrandamiseks alghinnaga 800 eurot;
 • korraldada riigihange «Kantremaa tööstusala tugitaristu ehitustööd»;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 2018. aasta hankeplaan.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist