Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 12.02.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • osaleda tuleohutuse koostööprojektis Päästeameti ja Siseministeeriumiga.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2018. aasta alaeelarved;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolide, huvikoolide ja lasteaedade õppekoha tegevuskulu maksumus kalendrikuus ühe õpilase kohta:
 1. Viljandi Jakobsoni Kool 73,64 eurot
 2. Viljandi Kesklinna Kool 77,12 eurot
 3. Viljandi Paalalinna Kool 80,51 eurot
 4. Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium 11,83 eurot
 5. Viljandi Kaare Kool 164,39 eurot
 6. Viljandi Muusikakooli algõpe 131,56 eurot
 7. Viljandi Muusikakooli põhiõpe 188,33 eurot
 8. Viljandi Muusikakooli põhiõpe koos lisapilliga 234,31 eurot
 9. Viljandi Muusikakooli stuudioõpe 43,45 eurot
 10. Viljandi Muusikakooli süvaõpe 247,55 eurot
 11. Viljandi Muusikakooli kooristuudio 20,94 eurot
 12. Viljandi Muusikakooli eelaste 8,68 eurot
 13. Viljandi Huvikool 58,55 eurot
 14. Viljandi Spordikool 73,73 eurot
 15. Viljandi Kunstikool 65,98 eurot
 16. Viljandi Lasteaed Krõllipesa 203,14 eurot
 17. Viljandi Lasteaed Midrimaa 236,54 eurot
 18. Viljandi Lasteaed Karlsson 215,42 eurot
 19. Viljandi Lasteaed Männimäe 274,69 eurot
 20. Viljandi Lasteaed Mesimumm           303,26 eurot
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021 ülevaatamine».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse spordistipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse loomestipendiumide taotluste läbivaatamise komisjoni koosseis;
 • määrata Viljandi linna 2018. aasta eelarvest antavad haridusvaldkonna tegevustoetused järgmiselt:
 1. MTÜ Maarja Kukumägi Moe- ja Tantsukool   FACE, moe- ja Tantsukoolis tantsuõpetuse ja moeõpetuse pakkumine noortele, 750 eurot;
 2. MTÜ Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY,   laste- ja noorteteatrite stuudiote tegevus, 750 eurot;
 3. MTÜ Reflektor, õhinapõhise kogukonna VLND tegevuse jätkamine ja arendamine, 2000 eurot;
 4. SA Viljandi Hariduse Arengufond, tegevuse toetamine, 2000 eurot;
 • anda nõusolek Tallinna Spordiselts Kalev Tennisekoolile projektlaagri korraldamiseks Viljandi linnas;
 • seoses tegevustoetuse kasutamise aruande hilinenud esitamisega jätta Viljandi Spordiveteranide Koondise poolt esitatud tegevustoetuse taotlused kuni 22. juuli 2018 läbi vaatamata ja nõuda tegevustoetuse tagasimaksmist 0,3% iga hilinenud kalendripäeva kohta ehk 10,50 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Looga tn 3 kinnistu jagamiseks 2 kinnistuks vastavalt jagamise skeemile ning eraldatud kinnistu ja Looga tn 1 kinnistu liitmiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek hoonestajatele koormata Reinu tee 5 kinnistu nr 2907439 III jakku kantud hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 9605050 hüpoteegiga;
 • korraldada enampakkumine «Järveotsa arendusala raieõiguse müük»;
 • tunnistada riigihanke «Järveotsa arendusrajooni 1. etapi tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine» edukaks pakkumuseks Skepast&Puhkim OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Majandusliku soodsuse hindamisel arvesti pakkumuse hinda, Skepast&Puhkim OÜ pakkumuse hind on 26 726,40 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • lükata tagasi kõik riigihanke «Viljandi Linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste arhiivide korrastamine» pakkumused, kuna kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija finantseerimissuutlikkust.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist