Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 08.01.2018

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • hooldajatoetuse määrade kehtestamine;
 • laste ja perede komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine;
 • kinnitada laste ja perede komisjoni põhimäärus.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Rahandusküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate linnavolikogu eelnõule «Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine» esitatud muudatusettepanekutest.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad;
 • Viljandi Linnavalitsuse 18.09.2017 korralduse nr 458 «Viljandi Lasteaed Krõllipesa töötajate struktuuri, koosseisu ja töötasumäärade kinnitamine» muutmine;
 • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedades lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks 978 eurot;
 • moodustada sobitusrühm Viljandi Lasteaed Krõllipesa Mängupesa õppehoones alates 8. jaanuarist 2018;
 • seoses projektitoetuse kasutamise aruande hilinemisega jätta Viljandi Gümnaasiumi poolt esitatud projektitoetuste taotlused kuni 4. juuli 2018 läbi vaatamata ja nõuda Viljandi Gümnaasiumilt projektitoetuse tagasimaksmist 0,3% iga hilinenud kalendripäeva kohta ehk 8,25 eurot;
 • seoses projektitoetuse kasutamise aruande hilinemisega jätta MTÜ Viljandi Kitarrifestivali poolt esitatud projektitoetuste taotlused kuni 3. juuli 2018 läbi vaatamata ja nõuda MTÜ Viljandi Kitarrifestivalilt projektitoetuse tagasimaksmist 0,3% iga hilinenud kalendripäeva kohta ehk 72 eurot.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Järveotsa eramutestruktuuri osa detailplaneeringu koostamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu kehtestamine»;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Raua tn 6a oleva garaaž-töökoja laienduse ehitusprojekti koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia mnt 38-506 alghinnaga 26 500 eurot.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate linnavolikogu eelnõule «Viljandi linna põhimäärus» esitatud muudatusettepanekutest;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks delegatsiooni liikme määramine»
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse ettevõtluskomisjoni koosseis;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna elutöö preemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta aastapreemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta kultuuripreemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta spordipreemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta teatripreemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna aasta noore preemia 2017. aastal»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta laste- ja noortesõbraliku ettevõtte preemia»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Viljandi linna 2017. aasta ettevõtluse edendaja».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist