Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 13.11.2017

linnavalitsus sai ülevaate Viljandi lumepargi tegevusest.

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • mitte rahuldada Maaelu Arendamise Sihtasutuse vaiet Viljandi Linnavalitsuse 09.10.2017 korralduse nr 513 (Oru 21a ehitusluba) peale;
 • anda kasutusluba hoonele aadressil Tartu tänav 15b;
 • anda nõusolek Viljandi linnale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks;
 • mitte algatada Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist;
 • seoses planeeritava seikluspargi rajamisega teha ettepanek Muinsuskaitseametile vähendada Uueveski kalmistu mälestise kaitsevööndit kalmistu põhjapoolsel küljel, jättes välja jalgraja ja teisele poole jalgrada jääva osa;
 • algatada krundil Männimäe tee 4 oleva trükikoja laienduse ehitusprojekti koostamise aluseks olevate projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine;
 • linnavalitsus sai ülevaate haridusasutuste toitlustusteenuse riigihanke ettevalmistusest;
 • linnavalitsus sai ülevaate 2018. aasta tegevustoetuste taotluste menetlusest.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Kinnisvara haldusküsimustes otsustati:

 • lisada Viljandi linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide nimekirja eluruumid aadressil Leola 12a;

Lähemalt: kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba Viljandi linnale kuuluvale Reinu tee kõnniteele;
 • anda nõusolek hoonestajatele Indrek Sepp ja Raivo Päiviste koormata Oru tänav 8 kinnistu hüpoteegiga.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • konkursi korraldamine Viljandi Huvikooli direktori ametikohale.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist