Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 06.11.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks;
 • eaka hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • eraldada Viljandi linnaeelarve reservfondist seoses Viljandi linnapea ametist vabastamisega 9975 eurot hüvituse ning sellega seotud maksude tasumiseks;
 • aastainventuuride läbiviimine;
 • Viljandi Linnavalitsuse 17.10.2016 korralduse nr 739 «Viljandi Linnavalitsuse krediitkaartide kasutamise kord» muutmine;
 • linnavalitsus sai ülevaate 2018. aasta linnaeelarve koostamisest.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • määrata kvartalis nr 129 asuva garaaži aadressiga Suur-Kaare tänav 35d/10 teenindamiseks vajaliku maa (krunt nr 10d) piirid ja suurus 19 m²;
 • anda nõusolek hoonestusõiguse seadmiseks plaanimaterjali alusel Toivo Bergmanni kasuks. Hoonestusõigusega koormatav maa on aadressiga Viljandi maakond, Viljandi linn, Suur-Kaare tänav 35d/10, pindala on 19 m²;
 • määrata C. R. Jakobsoni tn 63 maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel moodustatavate uute katastriüksuste koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba Vaksali tänava välisvalgustusele asukohaga Vaksali tänav;
 • anda kasutusluba Vaksali tänava sideliinile, asukohaga Vaksali tänav;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia mnt 38-306, mille üldpind on 53,2 m2 ning kinnitada enampakkumise alghinnaks 28 000 eurot;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 38 korteriomandi nr 506 võõrandamine»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linnavara tasuta kasutusse andmine». Eelnõu eesmärk saada volikogu luba Viljandi linnale kuuluva kinnistu asukohaga Viljandimaa, Viljandi vald, Mustivere küla, Tüma koos sellel asuvate hoonetega ning hoonetes asuva inventariga tasuta kasutusse andmiseks. Luba antakse tingimuslikult – vara kasutaja kohustus on kinnistut kasutada sihtotstarbeliselt, st kinnistu kasutamise otstarve on lemmikloomade varjupaiga pidamine ja varjupaigateenuste osutamine Viljandi linnale;
 • tunnistada riigihanke «Viljandi Lasteaia Krõllipesa projekteerimistööd» edukaks pakkumuseks AS Infragate Eesti pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus. Majandusliku soodsuse hindamisel arvesti üksnes pakkumuse hinda.  AS-i Infragate pakkumuse hind on 85 250 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist