Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 11.09.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek avaliku ürituse Viljandi Music Walk 2017 korraldamiseks MTÜ-le Heegeldajad järgmistel tingimustel 15. september kell 20.00 – 24.00; 16. september kell 15.00 – 21.30; 17. september kell 11.00-15.00. Toimumiskohad Filosoofide allee, Posti tänav 20 hoov, Koidu Seltsimaja territooriumil  asuv Romaani hoov, Pikk tänav 8 esine;
 • mitte rahuldada mittetulundusühing Evestuudio taotlust projektitoetuse kasutamise aruande tähtaja pikendamiseks projektile «25. NOTAFE ja rahvusvahelise suvekooli korraldamine»;
 • koolimineku toetuse väljamaksmine;
 • Viljandi linna aasta õpetaja 2017 aunimetuse andmine.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute, vastuväidete ja arvamuste  osas seisukoha võtmine.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 19.06.2017 korralduse nr 308 «Maa kasutusse andmine» punkti nr 6;
 • seada sundvaldus Viljandi linnas Toome tänav 12 asuvale kinnisasjale korteriomanike nõusolekul;
 • esitada Viljandi Maavalitsusele taotlus Martin Kleini kuju tasuta omandamiseks;
 • pikendada Viljandi Linnavalitsuse 19.06.2017 korralduse nr 302 «Hoonestusõiguse lepingu muutmine» punktis 3 sätestatud hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmise tähtaega ning sätestada uueks lepingu muutmise hiliseimaks tähtpäevaks 30.09.2017.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • Viljandi Linnavalitsuse 29.06.2015 määruse nr 15 «Kaasava eelarve menetlemise kord Viljandi linna eelarve koostamisel» muutmine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu « Jaoskonnakomisjonide moodustamine 15.10.2017 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks».

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist