Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 07.08.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati mitte osaleda eaka hoolduskulude katmises ning nõustuti andma volitused piiratud teovõimega isiku nimel asjaajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ning käsutamiseks kahel juhul.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

 

Rahandusküsimustest kinnitati  Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete II muutmine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati maksta välja 2017. aasta koolimineku toetused.

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti haridusspetsialist Maie Joala, telefon 435 4764

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • tunnistada Viljandis Aasa tn 6 // 6a krundi  detailplaneering avalikustamiseks sobivaks;
  • seada riigimaale hoonestusõigus plaanimaterjali alusel kahel juhul ning määrata teenindusmaa ja katastriüksuse sihtotstarbed samuti kahel juhul.

 

Lähemalt: juhtivarhitekt Leelo Saar, telefon 435 4743

 

Majandusküsimustes otsustati:

  • kinnitada Eleväli AS koostatud projekt „Paala järve purskkaev" asukohaga Paala järv, Viljandi linn  ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba purskkaevu püstitamiseks;
  • anda kasutusluba Paala järve purskkaevule, asukohaga Paala järv. Omanik Viljandi linn. Ehitise kasutamise otstarve on  „Monument, skulptuur, mälestusmärk, purskkaev".

 

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0711

 

Muudes küsimustes otsustati:

  • anda nõusolek SA-le Viljandi Jäähall hoonestusõigusega koormatud kinnistule aadressiga Puidu tänav 8 Viljandi linn seatud hüpoteegi loovutamiseks SEB Pangalt Eesti Krediidipangale seoses laenu refinantseerimisega;
  • kinnitada Viljandi linna valimiskomisjoni asukohaks Viljandi raekoda  aadressil Linnu 2, Viljandi linn;
  • mitte rahuldada OÜ Fellin Capital vaiet Viljandi Linnavalitsuse 19.06.2017 korralduse nr 302 „ peale, vaide esitaja taotles Viljandi linnavalitsuse korralduse nr 302 osalist muutmist ja 640 euro suuruse nõude kehtetuks tunnistamist".

 

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720

 

 

 

 

 

 

Istungi ülevaate koostas:

Krista Kull

avalike suhete ja turismiameti juhataja

krista.kull@viljandi.ee

435 4730