Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 10.07.2017

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • vaide rahuldamine;
 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel isikut tõendava dokumendi ja pangakaardi taotlemiseks;
 • sotsiaaleelarvest toetuste määramine;
 • eakate hoolduskuludes osalemine.

Lähemalt: toetuste spetsialist Karin Kiis, telefon 435 4759

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2017. aasta alaeelarvete muutmine.

Lähemalt: pearaamatupidaja Anneli Rähn, telefon 435 4729

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • anda nõusolek Eesti Pärimusmuusika Keskusele avaliku ürituse Viljandi Pärimusmuusika Festival korraldamiseks 27. – 30. juulil 2017 kell 13.00 – 03.00 Viljandi lossimägedes, Viljandi Lauluväljakul, Vabaduse platsil ja Sakala Keskuse hoovis;
 • kinnitada 2017. aasta ja järgnevate aastate linnaeelarvetest toetuste taotlemise avalduse vormid;
 • kinnitada Viljandi linna tegevus- või projektitoetuse sihtotstarbe muutmise taotluse vorm;
 • määrata Viljandi linna 2017. aasta III taotlusvooru noorsootöö valdkonna projektitoetused järgmiselt:
 1. Terve Eesti Sihtasutus - projekti «Dokufoobia ehk noored muudavad trendi» korraldamiseks 1000 €.

Lähemalt: abilinnapea Janika Kivistik, telefon 435 4757

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada OÜ Artig Disain poolt koostatud töö nr AD-17-01 «Tootmishoone ehitusprojekt. Eelprojekt» aadressil Reinu tee 46 (puidutööstuse hoone) ja anda ehitusloa taotlejale OÜ Formica Projekt ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ Formica Projekt poolt koostatud töö nr 2017-14 «Tuletõrje veehoidla 150 m3» aadressil Reinu tee 46 (veehoidla) ja anda ehitusloa taotlejale OÜ Formica Projekt ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • kinnitada OÜ Hekse poolt koostatud töö nr AR-07-2017 „Üksikelamu ehitusprojekt. Eelprojekt" aadressil Maasika tänav 41 (üksikelamu, ehitisregistri kood 120827022) ja anda ehitusloa taotlejale OÜ Hekse ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda kasutusluba Kivistik & Partnerid OÜ kuuluvale hoonele aadressil Tartu tänav 7b;
 • anda kasutusluba aktsiaseltsile BHC kuuluvale hoonele aadressil Raua tänav 8.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • korraldada riigihange «Uueveski jalgtee ja selle valgustusvalmiduse ehitustööd»;
 • kinnitada Roadplan OÜ koostatud töö nr. 17025 «Viljandi ringristmik (Vaksali tn- Riia mnt)» asukohaga Riia mnt, Vaksali tn, Kalevi tn ristmik ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba;
 • kinnitada Tinter Projekt OÜ koostatud töö nr. 13-17-TP «Uueveski oru jalgtee ehituse põhiprojekt» asukohaga Uueveski org, Viljandi linn ja anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba;
 • anda Aulis Fischeri kasutusse kinnistul aadressiga Johan Laidoneri plats maa pindalaga 132m². Maad kasutatakse müügiplatsina, millelt toimub kasutatud raamatute müük 28.07. – 29.07.2017;
 • vabastada Viljandi Kultuuriselts Koit tänava sulgemise tasu maksmisest perioodil 26.06.2017 – 31.07.2017;
 • kinnitada lasteaed Mängupesa rühmaruumide remonttööde muudatustööd.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0771

Avalike suhete ja turismiküsimustes otsustati:

 • moodustada ametlik delegatsioon Viljandi linna esindamiseks Gruusias, Telavis 22. – 26. augustil 2017 Viljandi ja Telavi linna ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks.

Lähemalt: avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov 435 4732

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist