Uudised ja teated

« Tagasi

EV100 tähistamise ideekavandite konkurss

Viljandi Linnavalitsus kuulutab välja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ideekavandite konkursi. Ideekavandeid oodatakse hiljemalt 15. septembriks 2017.

Viljandi linnas toimuva Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise kunstiliseks teostamiseks on oodatud ideekavandid tähistamiseks korraldatavate sündmuste sisu ja vormi kohta. Ideekavand tuleb esitada kirjalikult vabas vormis (kuni kaks A4 lehte). Võidutöö preemia on 1000€. Idee autorilt oodatakse võimalusel ka sündmuse lavastamist.

Ideekavandis peavad olema välja toodud:

 • tähistamiseks korraldatavate sündmuste põhimõtted ja esialgne päevakava/programm,
 • päevakava/programmi kunstiline terviklikkus,
 • kujunduse lähtealused,
 • esialgne nägemus eelarvest, mis sisaldab muuhulgas korralduskulusid ning idee lavastaja honorari. Idee lavastaja honorar võib moodustada kogueelarvest kuni 12 %. Honorari osakaal kogueelarvest jääb eelarve võimalikul vähenemisel samaks,
 • esitatav materjal peab olema vajadusel kättesaadav ka elektrooniliselt.

Ideekavandis peab olema arvestatud:

 • EV 100 tähistamine toimub 24. veebruaril 2017
 • sündmused peavad lõppema hiljemalt kell 15
 • päevakava peab sisaldama vähemalt kõiki kohustuslikke osi (sündmused ei ole loetletud kohustuslikus järjekorras):
 • pidulik kontsert-aktus ja linna aastapreemiate üleandmine Ugala teatris
 • tänujumalateenistus Jaani kirikus
 • Iseseisvusmanifesti ettelugemine kohtumaja trepil
 • rongkäik koostöös Kaitseliidu Sakala Malevaga
 • ühine pärgade asetamine J. Laidoneri ratsamonumendile
 • Kaitseliidu Sakala Maleva rivistus ja pidupäeva supi pakkumine
 • lillede ja küünalde asetamine kalmudele ja mälestusmärkidele
 • eelarve maksimaalne kogusumma on 25 000 eurot. Lõplik summa otsustatakse Viljandi linnavolikogu augustikuu istungil.

Kavandeid hindab Viljandi Linnavalitsuse poolt koostatud hindamiskomisjon. Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised EV100 sündmuste kunstiliseks teostamiseks. Ideekavandi autor peab olema valmis oma idee kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks ning eelarve vähendamiseks lähtudes tegelikest võimalustest. Idee peab olema Viljandi linna tingimustes reaalselt teostatav.

Viljandi Linnavalitsusel on õigus jätta parim ideekavand välja valimata. Viljandi Linnavalitsusel on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori varalised õigused Viljandi Linnavalitsusele.

Ideekavand esitada märgusõnaga „EV100 Viljandi linnas" Viljandi Linnavalitsusele aadressile Linnu 2, Viljandi, hiljemalt 15. septembriks 2017 kell 15.

Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus koos idee võimaliku lavastaja nimega, juhul kui autor iseennast sellena ei määratle.

Konkursil parimaks mittetunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata.

Lisainfo:
Vilja Volmer
vilja.volmer@viljandi.ee