Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Linnavalitsuse istungil 12.06.2017

 • Linnavalitsus sai ülevaate AS-i Viljandi Veekeskus ja Viljandimaa Loomemajanduskeskus SA tegevusest

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • ettekirjutuse tegemine abivajavate laste kaitseks;
 • volituste andmine piiratud teovõimega isikute asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks määruse eelnõu «Viljandi linna 2017. aasta I lisaeelarve».

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna munitsipaallasteaedades lasteaiaõpetajate töötasu alammääraks 840 eurot;
 • kinnitada määrus «Viljandi Linnavalitsuse hallatavate asutuste personali töötasustamise põhimõtted».

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 435 4763

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • linnavalitsus sai ülevaate Suur-Kaare 33 detailplaneeringu eskiislahendusest;
 • mitte algatada Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek», et tunnistada Viljandi linna järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneering (DP 2014-05) avalikustamiseks sobivaks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada P.P. Projekt OÜ koostatud töö «Viljandi ranna spordiväljaku projekteerimine» jalgpalli liivaväljaku ja platsi ümbritsevate piirdevõrkude osas ning anda Viljandi Linnavalitsusele ehitusluba;
 • tunnistada vastavalt Viljandi Linnavalitsuse 20.03.2017 korraldusele nr 116 läbi viidud linnavara (Riia 38-210) võõrandamise elektrooniline enampakkumine nurjunuks;
 • kuulutada välja elektrooniline enampakkumine Viljandi linnas asuvale korteriomandile aadressiga Riia mnt 38-210 ja kinnitada enampakkumise alghinnaks 25 000 eurot;
 • vara võõrandamise enampakkumise tulemuste kinnitamine;
 • hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastamine;
 • lisada Viljandi linnale kuuluvate sotsiaaleluruumide nimekirja järgnevad korterid aadressil Malmi tänav 10:
 1. Korter 2 (pindala 36,8 m²)
 2. Korter 24 (pindala 16,1 m²)
 3. Korter 40 (pindala 19,6 m²)
 • kinnitada Toome tänav 19 korteriomandi nr 20 võõrandamine;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Riia maantee 38 korteriomandi nr 306 võõrandamine»;
 • lähtuvalt linna haljastuskomisjoni otsusest likvideerida Raekoja pargis kaks torkavat kuuske. Park kujundatakse ümber esinduslikuks lipuväljakuks;
 • tunnistada riigihanke «9-kohalise väikebussi täisteenusliising» edukaks pakkumuseks Rentest AS-i pakkumus hinnaga on 25 758 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • korraldada riigihange «MS Office tarkvara litsentsid EES lepingu alusel»;
 • valmistada ette hange Uueveski oru jalgtee rekonstrueerimiseks jalgtee osas.

Lähemalt: majandusameti juhataja Toivo Lõhmus, telefon 435 0771

Avalike suhete ja turismiküsimuste otsustati:

 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimine Telavi linnaga»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Linna esindamiseks ametliku delegatsiooni moodustamine», millega Viljandi Linnavolikogu ja Linnavalitsuse ühine delegatsioon sõidaks Gruusia linna Telavisse ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimisele 34. nädalal 2017. a.

Lähemalt: avalike suhete ja turismiameti juhataja Krista Kull, 435 4730

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
avalike suhete spetsialist